Möteshandlingar, gruppen för räddningsväsen och beredskap

Pelastustoimi. Kuva Tuula PalasteOrdförande är Martti Lipponen och sekreterare Heikki Kangas, båda från Vanda. Gruppens möteshandlingar och sammandrag med den väsentligaste informationen publiceras på denna sida.

Bekanta dig med möteshandlingarna och sammandragen:6.4.2017Räddningsväsen och beredskap, möte 13.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Riskerna och möjligheterna som reformen innebär för räddningsväsendet ska bedömas och verksamhetens gränsytor utredas.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi