Möteshandlingar, gruppen för miljöhälsovård

Maaseutu. kuva Tuula PalasteOrdförande är Tiina Tiainen från Borgå och sekreterare är Miia Suurkuukka från mellersta Nylands miljöcentral. Gruppens möteshandlingar och sammandrag med den väsentligaste informationen publiceras på denna sida.

Bekanta dig med möteshandlingarna och sammandragen:


19.9.2017

Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningen av landskapsreformen fortsätter och gruppen bereder ett förslag på alternativ för hur miljöhälsovården ska ordnas i landskapet. Gruppen bereder ett svar på ICT-enkäten och i november har de anställda inom miljöhälsovården möjlighet att utveckla miljöhälsovårdens gemensamma processer.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja