Möteshandlingar, gruppen för miljöhälsovård

Maaseutu. kuva Tuula PalasteOrdförande är Tiina Tiainen från Borgå och sekreterare är Miia Suurkuukka från mellersta Nylands miljöcentral. Gruppens möteshandlingar och sammandrag med den väsentligaste informationen publiceras på denna sida.

Bekanta dig med möteshandlingarna och sammandragen:


20.10.2017

Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 13.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det är viktigt att miljöhälsovården bibehålls som en enhetlig helhet i landskapets organisation. Miljöhälsovårdens verksamhet (inklusive alkoholtillsynen) passar i organisationen som ordnar tjänster, eftersom alla miljöhälsovårdens uppgifter inte kan utföras i affärsverket. Den preliminära planeringen av hur verksamheten ska organiseras fortsätter.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi