Landskapsreformens beredningsmaterial

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Landskapsreformens beredningsgrupp inleder sitt arbete i februari 2017. Arbetsgrupperna som styrs av gruppens verksamhet organiserar sig i februari–mars.

Fem arbetsgrupper inrättas utgående från följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Senaste möteshandlingar

20.10.2017Miljöhälsovårdsgruppens möte 13.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det är viktigt att miljöhälsovården bibehålls som en enhetlig helhet i landskapets organisation. Miljöhälsovårdens verksamhet (inklusive alkoholtillsynen) passar i organisationen som ordnar tjänster, eftersom alla miljöhälsovårdens uppgifter inte kan utföras i affärsverket. Den preliminära planeringen av hur verksamheten ska organiseras fortsätter.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.9.2017Miljöhälsovårdsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningen av landskapsreformen fortsätter och gruppen bereder ett förslag på alternativ för hur miljöhälsovården ska ordnas i landskapet. Gruppen bereder ett svar på ICT-enkäten och i november har de anställda inom miljöhälsovården möjlighet att utveckla miljöhälsovårdens gemensamma processer.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Utveckling av lantbruk och landsbygd, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Beredningsgruppen för utveckling av lantbruk och landsbygd blir klar med sin synergi- och samarbetsgranskning senast 30.6.2017. Formulären som gäller deltagande och påverkan är redan helt och hållet färdiga.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Områdesanvändning, miljö och trafik, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid arbetsgruppens möte 20.6.2017 behandlades synergieffekter mellan det nya landskapets uppgifter och kommande samarbetsbehov. Målet är att de befintliga samarbetsformerna upprätthålls och att samarbetet inte får försämras.

Lue lisää | 0 Kommenttia