Landskapsreformens beredningsmaterial

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Landskapsreformens beredningsgrupp inleder sitt arbete i februari 2017. Arbetsgrupperna som styrs av gruppens verksamhet organiserar sig i februari–mars.

Fem arbetsgrupper inrättas utgående från följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Senaste möteshandlingar

30.1.2018Miljöhälsovårdsgruppens möte 29.1.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningsgruppen anser att det främsta alternativet är att miljö- och hälsoskyddet skulle utgöra ett eget verksamhetsområde i landskapet. Man ser det också som ett möjligt alternativ att området skulle utgöra ett eget affärsverk inom säkerhetsområdet. Den interna organiseringen inom miljö- och hälsoskyddet utgår från en sektormodell enligt vilken tjänsterna till den del det behövs produceras på regional nivå. Inom miljö- och hälsoskyddet fortsätter man tillsammans med personalen att förenhetliga verksamheten. I maj ordnas ett informationsmöte för personalen om hur beredningen framskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.10.2017Miljöhälsovårdsgruppens möte 13.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det är viktigt att miljöhälsovården bibehålls som en enhetlig helhet i landskapets organisation. Miljöhälsovårdens verksamhet (inklusive alkoholtillsynen) passar i organisationen som ordnar tjänster, eftersom alla miljöhälsovårdens uppgifter inte kan utföras i affärsverket. Den preliminära planeringen av hur verksamheten ska organiseras fortsätter.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.9.2017Miljöhälsovårdsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningen av landskapsreformen fortsätter och gruppen bereder ett förslag på alternativ för hur miljöhälsovården ska ordnas i landskapet. Gruppen bereder ett svar på ICT-enkäten och i november har de anställda inom miljöhälsovården möjlighet att utveckla miljöhälsovårdens gemensamma processer.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Områdesanvändning, miljö och trafik, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid arbetsgruppens möte 20.6.2017 behandlades synergieffekter mellan det nya landskapets uppgifter och kommande samarbetsbehov. Målet är att de befintliga samarbetsformerna upprätthålls och att samarbetet inte får försämras.

Lue lisää | 0 Kommenttia