Landskapsreformens beredningsmaterial

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Landskapsreformens beredningsgrupp inleder sitt arbete i februari 2017. Arbetsgrupperna som styrs av gruppens verksamhet organiserar sig i februari–mars.

Fem arbetsgrupper inrättas utgående från följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Senaste möteshandlingar

7.5.2018 11.37Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 27.4.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Uppgifterna som ska höra till anordnaren av miljö- och hälsoskyddet håller på att klarna. För planeringen av veterinärvården bildas en mindre grupp. Ett personalmöte för hela miljö- och hälsoskyddet ordnas den 17 maj.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.4.2018 18.37Gruppen för miljö- och hälsoskyddet 26.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Riikka Åberg inleder sitt arbete som beredningsansvarig för miljö- och hälsoskyddet vid landskapets beredningsorganisation. Förberedelserna inom miljö- och hälsoskyddet fortsätter i gott samarbete med den nya projektarbetaren.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.3.2018 15.14Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 2.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen gick igenom miljö- och hälsoskyddets uppgifter. Uppgifterna som planeras för anordnaren ansågs vara helt möjliga om modellen med en anordnare och en producent förverkligas.

Bilagor (på finska):
> Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen, Teppo Heikkilä (pdf)
> Ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon henkilöstöinfo 17.5.2018, ohjelma (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia

30.1.2018Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 29.1.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningsgruppen anser att det främsta alternativet är att miljö- och hälsoskyddet skulle utgöra ett eget verksamhetsområde i landskapet. Man ser det också som ett möjligt alternativ att området skulle utgöra ett eget affärsverk inom säkerhetsområdet. Den interna organiseringen inom miljö- och hälsoskyddet utgår från en sektormodell enligt vilken tjänsterna till den del det behövs produceras på regional nivå. Inom miljö- och hälsoskyddet fortsätter man tillsammans med personalen att förenhetliga verksamheten. I maj ordnas ett informationsmöte för personalen om hur beredningen framskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.10.2017Miljö- och hälsoskyddsgruppens möte 13.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det är viktigt att miljöhälsovården bibehålls som en enhetlig helhet i landskapets organisation. Miljöhälsovårdens verksamhet (inklusive alkoholtillsynen) passar i organisationen som ordnar tjänster, eftersom alla miljöhälsovårdens uppgifter inte kan utföras i affärsverket. Den preliminära planeringen av hur verksamheten ska organiseras fortsätter.

Lue lisää | 0 Kommenttia