Företagarforumets beredningsmaterial

yrittäjäfoorumiFöretagarforumet blev till på hösten 2017 i samråd med Helsingfors Företagare. Syftet med forumet är att tillföra projektet intressegruppernas, såsom företagens och näringslivets synpunkter. Ordförande för företagarforumet är Ossi Savolainen och sekreterare Anneli Vartio.


Företagarforumets möteshandlingar


15.3.2018Företagarforumets möte 8.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Forumet samlades för första gången och diskuterande bland annat lisvkraftssektorn i det nya landskapet, beredningen av vårdreformen och projektets mål om att Nyland ska vara Europas bästa område att bo och verka på.

Bilagor (på finska):
> Livskraftssektorn i det nya landskapet, Eero Venäläinen (pdf)
> Utkast till landskapsstrategi, Markus Pauni (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi