Företagarforumets beredningsmaterial

yrittäjäfoorumiFöretagarforumet blev till på hösten 2017 i samråd med Helsingfors Företagare. Syftet med forumet är att tillföra projektet intressegruppernas, såsom företagens och näringslivets synpunkter. Ordförande för företagarforumet är Ossi Savolainen och sekreterare Anneli Vartio.


Företagarforumets möteshandlingar


4.6.2018 12.38Företagarforumets möte 17.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)
Beredningen av livskraftsområdet har resulterat i en preliminär färdplan för åren 2018 och 2019. Enligt färdplanen har man för inkommande höst som mål att bland annat ta fram en första version av hur livskraftssektorn organiseras i det nya landskapet, involvera personalen i beredningen, preliminärt komma överens om landskapsöverskridande uppgifter och definiera vilka kontaktytor det finns med bl.a. statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och huvudstadsregionens samkommun. På hösten blir beredningsarbetet mer konkret och utförs i samarbete med nuvarande aktörer, samarbetspartner och intressegrupper.
Beredningen av en särlösning för tillväxttjänsterna i Nyland har tagit fart och utgår från de utgångspunkter i lagförslaget som berör kundfokus och verksamhet. Beredningen samordnas till behövliga delar med landskapsberedningen och allt beredningsmaterial är gemensamt. Inom beredningen som berör huvudstadsregionen förs för närvarande diskussioner med städerna om de kommande tjänsterna och huruvida de ska slås samman eller splittras, till exempel vad gäller företagsrådgivningen. Ett förslag kommer att överlämnas till stadsdirektörerna inom de närmaste veckorna. Företagarforumet ansåg att det är viktigt att den statliga finansieringen och samkommunens medlemskommuners finansiering slås samman i framtiden för att kunna förverkliga de mål som ursprungligen ställts upp för särlösningen.

Bilagor (på finska):> Jaakko Pesola: Uudenmaan maakunnan elinvoimatoimialan valmistelun tilannekatsaus (pdf)
> Anu Tirkkonen, Maarit Viik-Kajander: Uudenmaan kasvupalveluiden erillisratkaisun valmistelu (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018 14.27Företagarforumets möte 12.4.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Landskaps- och vårdreformen förverkligas för närvarande i en konfliktfyld atmosfär. De olösta ekonomiska frågorna som gäller övergångsperioden berör alla landskap och det gäller också utmaningarna i anslutning till övergångsperiodens kostnader och stävjandet av kostnadsökningen.

I beredningen av landskapets politiska ledningssystem har man tagit fram tre alternativa modeller och arbetet med att utreda hur väl var och en kan förverkligas fortsätter. Ledningsmodellen ska möjliggöra snabba beslut, i synnerhet i det skedet då landskapets verksamhet inleds. Det är också viktigt att försäkra att det finns sakkunskap som stöder beslutsprocesserna.

Den viktigaste utgångspunkten i planeringen av landskapets varumärke är kunderna och tjänsterna före organisationsstrukturen. Ytterligare en viktig utgångspunkt är värderingarna, och arbetet med dem ska börja inom kort. Syftet med landskapets varumärke är att vara utmärkande och göra landskapet mer igenkännbart, samtidigt som det är en viktig faktor bland annat med tanke på den internationella konkurrensen om arbetstagare, företag och turister. Varumärket ska återge en bild av nöjda invånare som bor i det bästa landskapet.

Bilagor (på finska)
> Beredningen av landskapets politiska ledning, Lauri Tanner (pdf)
> Livskraftssektorn i det nya landskapet, Jaakko Pesola (pdf)
> Nylands varumärke, Tero Manninen (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.3.2018Företagarforumets möte 8.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Forumet samlades för första gången och diskuterande bland annat lisvkraftssektorn i det nya landskapet, beredningen av vårdreformen och projektets mål om att Nyland ska vara Europas bästa område att bo och verka på.

Bilagor (på finska):
> Livskraftssektorn i det nya landskapet, Eero Venäläinen (pdf)
> Utkast till landskapsstrategi, Markus Pauni (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi