Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen
18.1.2019

BLOGG | Med social- och hälsovårdsreformen eftersträvas bättre ledarskap och välbefinnande i arbetet

Har du någon gång stött på dåligt ledarskap? Har du kanske bytt arbetsplats på grund ...

simulaatio sote-liikelaitos
18.1.2019

BLOGG | Varför måste vi öva inför framtiden? – Simuleringsförsök som ett led i beredningen av producentstyrning

Styrning av tjänsteproducenter är en central uppgift i att organisera tjänster både i de nuvarande ...

Elisa Tikka 1
17.1.2019

Intranät erbjuder tillgång till information – öppenhet och ny diskussionskultur är hörnstenar för landskapets arbetsgemenskapskommunikation

Vilka egenskaper behöver ett intranät i en organisation med nästan 60 000 proffs och ett ...

Kokouksessa, kuva Tuula Palaste-Eerola
17.1.2019

Arbetet i vårdreformens beredningsgrupper fortsätter år 2019

Vårdreformens beredningsgrupper som tillhör projektet Nyland 2019 fortsätter sitt arbete år 2019, fastställde tjänstemannagruppen för ...