Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


Hyppyruutu, kuva Tuula Palaste
15.11.2018

Vårdanordnarens och affärsverkets verksamhetssätt preciseras på workshoppar och simuleringsdagar för verksamhet i november

Enligt den social- och hälsovårdsmodell som nu planeras är en av anordnarens viktigaste uppgifter att ...

Pelastuslaitoksien edustajat - yhteiskuva
14.11.2018

Räddningsverkens representanter deltar i landskapsberedningen

Kimmo Markkanen från Västra Nylands räddningsverk, Ilkka Eskelinen från Räddningsverket i Östra Nyland och Ville ...

Koti-seniorit-copyright-sosiaali- ja terveysministeriö
14.11.2018

Bra läge med beredningen av social- och hälsovården i Nyland

Samordningsdirektören för ordnandet av social- och hälsovården Tiina Mäki presenterade beredningen av social- och hälsovården ...

Veneen köydet
2.11.2018

Landskapsdirektörens lägesrapport: Det nya landskapet kan inleda sin verksamhet i början av år 2021

Landskapsdirektör Ossi Savolainen konstaterade vid landskapsstyrelsens möte på måndagen att Nyland är helt berett att ...