Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


26.6.2018

Invånarenkät visar: Belåtenheten med den svenska servicen varierar i Nyland

Reformprojektet genomförde en enkät för att kartlägga hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna fungerar i ...

15.6.2018

Nyland genomför pilotförsök med digitalt stöd – Hjälp med att använda digitala tjänster

Nyland har valts till pilotlandskap för att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd. I ...

14.6.2018

Inledandet av landskapets verksamhet diskuterades vid Mitt landskaps-turnéns sista tillställning

Ministeriernas landskapsturné Mitt landskap gjorde sitt sista stopp i Nyland den 6 juni.

8.6.2018

Likvärdighet viktigast för nylänningarna

Nylänningarna har ivrigt bidragit med sina synpunkter för att utveckla landskapet. Hänförande var att jämlikhet ...