Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


7.9.2018

Medieprofilen och trebarnsmamman Marja Hintikka: Hamnar människomötena i skymundan för stora system?

Marja Hintikka, programledare i radio och tv är mamma till tre barn under skolåldern. ...

3.9.2018

Ekonomiförvaltningens förberedelser fortskrider – Tyngdpunkterna för höstens utvecklingsarbete på det klara

Ekonomiprojektets beredningsarbete har kommit i gång bra efter sommaren. Inom projektena som bereder affärssystem och ...

3.9.2018

Utvecklingen av styrmodeller för serviceproducenterna gagnar också kommunerna

I arbetet med att bereda ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna har man under början av ...

31.8.2018

Elektroniska ärendehanteringstjänster för samman landskapets invånare och proffs

I och med landskapsreformen kommer de elektroniska tjänsterna, såsom tidsbokning och rådgivning inom social- och ...