Uutiskirje 5/2018 | 29.6.2018
Uusimaa 2019
Kukat-ruoholahdessa  Kuva Tuula Palaste

Hyvää kesää!

Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelijat lomailevat heinäkuun aikana. Työ Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen parissa jatkuu jälleen lomien jälkeen.

Tässä uutiskirjeessä on koostettuna viimeisimpiä kuulumisiamme kesälukemiseksi.

Toivotamme kaikille rentouttavaa ja kaunista kesää!

Verkkoklinikka, kuva Seija Elo

Uusimaa pilotoi digitukea – Apua sähköisten palveluiden käyttämiseen

Uusimaa valittiin pilottimaakunnaksi valtakunnalliseen digitukihankkeeseen. Digituki-toiminnassa tarjotaan apua ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön.

–Tulevaisuudessa palvelut sähköistyvät yhä enemmän, joten on tärkeää luoda valmiuksia ja opettaa asukkaita uuteen, osallisuusvalmistelija Lilli Väisänen sanoo.

Porvoo keväällä

Asukaskysely kertoo: Tyytyväisyys ruotsinkielisiin palveluihin vaihtelee Uudellamaalla

Teetimme asukaskyselyn ruotsinkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista Uudellamaalla. Vastauksissa nousi esiin se, että tyytyväisyys ruotsinkielisiin palveluihin vaihtelee alueittain. Suurin osa vastaajista piti tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita on saatavilla omalla äidinkielellä.

> Lue lisää kyselystä ja sen tuloksista

TKI-työpaja

Maakunnan TKI-toiminnalle hallintamalli ja politiikkaohjelma

Maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) on kehitetty kevään aikana. TKI-hallintamallin ensimmäiset luonnokset on saatu aikaiseksi ja syksyllä on tarkoitus syventyä TKI-politiikkaohjelmaan, jonka pohjalla on maakunnan strategiatyö.

– TKI-hankkeet ja niiden tuloksena saatavat vaikutukset ovat yksi keskeisimmistä uuden maakunnan strategian toteuttamisen muodoista, sanoo strategiajohtaja Markus Pauni.

> Tutustu tarkemmin TKI-toiminnan rakentumiseen
tyopaja kuva1

Maakunnan palvelulupaus syntyy yhdessä asukkaiden kanssa

Kevään aikana uusmaalaiset ovat osallistuneet maakunnan palvelulupauksen ensimmäisen version laadintaan. Samalla on kokeiltu erilaisia osallistamisen menetelmiä, joiden avulla palvelulupausta voidaan päivittää jatkossa.Haussa uusia osaajia muutoshankkeeseen

Uusimaa 2019 -hankkeeseen haetaan uusia valmistelijoita vahvistamaan muutoshankkeen osaamista. Nyt haussa on useiden eri alojen ammattilaisia ja nämä tehtävät ovat uudistuksen etenemisen kannalta kiireellisiä. Tehtäviä tulee hakea viimeistään 3.8. ja haastattelut ja valinnat pyritään tekemään elokuun aikana.

tikkataulu

BLOGI | Uudenmaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta rakentamassa

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta rakennetaan kovaa vauhtia. Maakunnan aloittaessa kaiken pitää olla valmista ja varmistettua, palkat pitää saada maksuun ja laskut liikkeelle. Hankejohtaja Teemu Seppälä kirjoittaa Muutosblogissa tästä valtavasta urakasta.

> Lue Teemun blogikirjoitus
Palomiehiä kuva Tuula Palaste

Pelastusalan koulutuksen tulevaisuus huolettaa

Muutosjohtaja Markus Sovala kantaa huolta pelastusalan koulutuksen jatkumisesta Uudellamaalla Muutosblogissa.

Paloesimies Peik Joutsen kirjoittaa omassa vastinneessaan paikallistuntemuksen tärkeydestä pelastusalalla.

> Lue Markuksen blogikirjoitus

Uusimaa • Nyland 2019
Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

info@uusimaa2019.fiuusimaa2019.fi

#uusimaa2019