Uutiskirje 4/2018 | 11.6.2018
Uusimaa 2019
Ulkoilemassa. Kuva Tuula Palaste

Uusmaalaisille yhdenvertaisuus on ykkösasia

Toteutimme keväällä strategiatyön tukena kaikille avoimen verkkoaivoriihen, jonka tarkoituksena oli pohtia sitä, miten Uudestamaasta tehdään Euroopan paras alue asua ja elää. Vastauksia kertyi mukava määrä ja ilahduttavaa oli, että yhdenvertaisuus nousi niissä hyvin vahvasti esiin.
– Ihmiset ovat antaneet oman, vahvan panoksensa ja näillä vastauksilla on suuri merkitys maakunnan jatkovalmistelussa, sanoo Uusimaa 2019 -hankkeen strategiajohtaja Markus Pauni tyytyväisenä.

Oma maakunta -tilaisuus 6.6.2018

Oma maakunta -tilaisuudessa keskusteltiin maakunnan käynnistämisestä


Ministeriöiden järjestämä Oma maakunta -tilaisuus pysähtyi Uudellamaalla kesäkuun alussa. Muutosjohtaja Markus Sovala toi puheenvuorossaan esiin uudistuksen aikataulun ongelmallisuuden. 
– Pullonkaula on poliittisessa päätöksenteossa: onnistuuko hallitus ja eduskunta saamaan lainsäädännön aikaan ja toisaalta jätetäänkö maakunnan poliittisille päättäjille riittävästi aikaa tehdä maakunnalle kuuluvat päätökset, Sovala kysyi.

Ainesosia

Sote-järjestäjän menettelytavat kommentoitavana nyt

Uudenmaan sote-järjestämisen valmistelussa kuvataan tällä hetkellä toimintatapoja ja prosesseja, joiden myötä sote-palvelustrategia ja palvelulupaus muuntuvat käytännön toiminnaksi. Parhaillaan työstettävä Sote-järjestäjän käytännöt on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, joka kuvaa sote-järjestämistä Uudenmaan maakunnassa.
– Valmistelijat haluavat asiakirjan laajaan jakoon, jotta kommentteja saadaan myös maakuntavalmistelun joukkojen ulkopuolelta, sote-järjestämisen koordinaatiojohtaja Tiina Mäki kertoo. 
kartta Uusimaa brändityöpaja

Asukkaat tiiviisti mukana rakentamassa Uuttamaata

Helteisenä toukokuun iltapäivänä Kallion virastotalossa pohdittiin Uudenmaan identiteettiä, kun asukasasiantuntijat kokoontuivat brändityöpajaan.

Uudenmaan maakuntavalmistelun johtolankana on avoimuus ja osallisuus. Osallisuus tarkoittaa sitä, että valmistelussa hyödynnetään mahdollisimman paljon uusmaalaisten osaamista. Asukasasiantuntijat ovat tästä mainio esimerkki.
Aikataulu

Muutosjohtajat: Aikataulu viivästyy, mutta valmistelua jatketaan turvallisen siirtymän varmistamiseksi

Uudenmaan muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö osasivat odottaa tietoa uudistuksen aikataulujen muuttumisesta. Valmistelussa keskitytään nyt niihin kokonaisuuksiin, joiden edistämisestä on joka tapauksessa hyötyä uusmaalaisille. Muutosjohtajien mukaan tarvetta uudistukselle on, eikä tehty työ mene hukkaan. 

Hallinnon johtajien seminaari 1.6.2018

Hallinnon johtajat infotilaisuudessa – Esitysten tallenteet ja materiaalit julkaistu 

Uusimaa 2019 -hanke esitteli 1. kesäkuuta valmistelun etenemistä Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien hallinnosta vastaaville johtajille. Videotallenteet tilaisuudessa nähdyistä esityksistä on nyt julkaistu.
Digitalisaatio

BLOGI | Yhdessä kohti parhaita verkkopalveluja

Verkkoviestinnän asiantuntija Anju Asunta avaa Muutosblogissa massiivisen verkkopalvelu-uudistuksen mielenkiintoisia kiemuroita. 

Mitä kaikkea pitääkään ottaa huomioon, kun suunnitellaan verkkopalveluja Uudellemaalle?

Uusimaa • Nyland 2019
Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

info@uusimaa2019.fiuusimaa2019.fi

#uusimaa2019