Uutiskirje 1/2017
20.2.2017

Valinnanvapaus ja aikatauluhaasteet puhuttaneet tammi–helmikuussa

Aikataulu-Esivalmistelun ohjausryhmistä virkamies- ja kuntajohtajakokoukset ovat kokoontuneet nyt kolme ja poliittinen ohjausryhmä kaksi kertaa. Muutosjohtajien tilannekuvien ja asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi kokouksissa on käsitelty tammikuun lopussa käynnistettyä riskianalyysia, jota päivitetään valmistelun edetessä.

Toisessa kokouksessaan poliittinen ohjausryhmä kuuli alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin katsauksen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin kevään aikataulusta. Keskustelua käytiin tässä yhteydessä erityisesti pääkaupunkiseudun tulevasta erillisratkaisusta niin sanotuissa kasvupalveluissa. Lisäksi puitiin uudistuksen perustuslaillisuutta, aikataulua sekä kansallisten palvelukeskusten roolia ja työnjakoa alueellisen valmistelun kanssa. 

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä totesivat viime kokouksessaan, että valinnanvapauteen siirtymisen nopea aikataulu tuo suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei jatkossa ole oikeutta omistaa sote-keskuksia. Virkamiesjohtoryhmässä katsottiin lisäksi, että uudistuksen aikataulu uhkaa vaarantaa terveyspalvelujen toteuttamisen. Kokouksen ydinviestissä todettiin henkilöstön osallistamisen olevan keskeinen edellytys uudistamiselle.


> Riskianalyysi / Riskanalys 6.2.2017
> Tutustu kokousmateriaaleihin ja ydinviesteihin
> Beredningsmaterial


Nykytilakartoituksilla perustaa tuleville palveluille

Sote-ja maakuntauudistus


Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on poikkeuksellisen avointa, sillä verkkosivuillamme julkaistaan materiaalia jo luonnosvaiheessa ja kaikki kokousasiakirjat ovat julkisia. Joulukuussa toden teolla käynnistyneessä esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan maakunnalle siirtyvien tehtävien nykytilaa. Palveluja koskevia sitovia ratkaisuja tehdään kuitenkin vasta väliaikaisessa toimielimessä, jonka on määrä aloittaa työnsä heinäkuun alussa.

> Lue lisää
> Läs mera

VIDEO| Kuntatalolla jaettiin ajatuksia järjestöjen roolista

Markus ja Timo


Yli sata järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajaa saapui 13. helmikuuta kuulemaan ja keskustelemaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Osallistujia mietityttivät erityisesti järjestöjen rahoituksen tulevaisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallistumismahdollisuudet.

> Lue lisää
> Katso tilaisuuden tallenne
> Se på videoinspelningarna från tillställningen (på finska)

BLOGI| Ensin tuli supi, sitten hirvi

Tieliikenne. Kuva Tuula PalasteHallituksen linjaukset tukipalveluista ja valinnanvapauden ajankohdasta maalasivat helmikuussa projektin riskianalyysitaulun punaiseksi. Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Markus Sovala kuvaa kolmella vaihtoehdolla seurauksia, joita sote-keskuksen valinnanvapauden toteuttaminen jo vuodenvaihteessa 2018-2019 voi aiheuttaa.

> Lue lisää

Henkilöstö mukaan valmisteluun

Seniori. Copyright sosiaali- ja terveysministeriö


Uudenmaan maakunnasta on tulossa Suomen suurin työnantaja, jossa tulee työskentelemään noin 55 000 ammattilaista. Henkilöstölle on perustettu oma valmisteluryhmänsä, jonka tehtävänä on välittää työntekijöiden näkemyksiä ja tiedottaa paikallistasolle.

Nykyiset työnantajat vastaavat entiseen tapaan henkilöstöviestinnästä ja uudistusprojekti antaa siihen tarvittaessa tukea. Lisäksi työntekijät saavat antaa näkemyksiään palveluiden kehittämisestä toukokuussa pidettävissä kokouksissa, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

> Henkilöstöfoorumin kokoonpano

> Tutustu henkilöstöfoorumin valmisteluaineistoihin

> Personalforumet

BLOGI| Johtaako valinnanvapaus
kermankuorintaan?

Neuvolassa. Kuva Tuula Palaste


Sote-palveluiden valinnanvapausjärjestelmä voi oikein toteutettuna kannustaa hoitamaan etenkin huonokuntoisimpia ennaltaehkäisevästi, näkee sote-uudistuksen muutosjohtaja Timo Aronkytö. Miten? Se selviää blogista.

> Lue lisääKysy ja ota kantaa:

Vastaamme uudistuksen herättämiin kysymyksiin verkkosivuillamme. Voit esittää kysymyksesi tai ottaa kantaa:

> Usein kysyttyä -palstalla
> Palautelomakkeella

> Respons

Seuraa Twitterissä:

Twitter
@Uusimaa2019


Uusimaa • Nyland 2019
Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
uusimaa2019@uudenmaanliitto.fi • uusimaa2019.fi

#uusimaa2019