Uutiskirje 9/2018 | 20.12.2018
Uusimaa 2019
Käsi kädessä -ryhmä palkittiin kirjoituskilpailussa

Viisi osallistujaa palkittiin Uudenmaan kirjoituskilpailussa

Syksyllä järjestetyllä kirjoituskilpailulla kerättiin kertomuksia, muistoja ja ajatuksia Uudeltamaalta. Voittajaksi valikoitui tarina pienestä Fiatista, jonka kyydissä pohjoiskarjalainen perhe muutti 1970-luvulla Uudellemaalle.
Kaikkiaan kilpailussa palkittiin viisi hienoa tarinaa. 

Simulointipeli

Sote-järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistoiminta kehittyy pelillisyyttä hyödyntäen

Liikelaitoksen talouden ja palveluiden ohjaaminen on nyt suunnitteilla olevassa sote-mallissa järjestäjän tärkeimpiä tehtäviä. Järjestäjä määrittele myös, miten liikelaitoksen palveluita rahoitetaan. Marraskuun puolivälissä järjestettiin simulointipeli, jonka kautta pyrittiin hahmottamaan, miten suurempia ja pienempiä ongelmia järjestäjän ja liikelaitoksen välillä ratkaistaan sujuvasti tulevaisuudessa.

» Miten simulointipelipäivä sujui?
Maailmanpyörä

Tukipalvelujen rakenteet ja toimintamallit hahmottumassa

Tukipalvelujen hankkeessa suunnitellaan maakunnan keskitettyjä tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi puhtauspalvelut, välinehuollon palvelut, ruokapalvelut ja sihteeripalvelut. 

Ruokapalvelut on nostettu suunnittelun kärkeen, sillä niitä tuotetaan monille erilaisille asiakasryhmille. Ketteristä ruokapalveluista saatua tietoa voidaan hyödyntää myös muiden tukipalvelujen organisoinnissa.
Järjestöjen tapaaminen 13.11.2018

Järjestöjen ja maakunnan yhteistyötä rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin

Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelussa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa tulevan maakunnan palvelujen ja asukasosallisuuden suunnittelussa alusta asti. 

– Rakenne järjestöjen vaikuttamistyölle ja yhteistyölle maakunnassa tulee saada kuntoon, jotta järjestöjen tiedot, taidot ja asiantuntijuus tulevat huomioiduksi niin sote-palveluissa kuin osana maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, toteaa projektipäällikkö Katja Syvärinen.
TKI-työpaja 4.12.2018

Työpajassa kartoitettiin maakunnan TKI-toiminnan lähtökohtia ja tarpeita

Uudenmaan maakunnan menestystekijäksi on tunnistettu vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, eli TKI. Joulukuussa järjestettyyn yhteiskehittämisen työpajaan kokoontui Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen TKI-asiantuntijoita. Työpajan yhtenä tavoitteena oli antaa eväitä Uudenmaan maakunnan TKI-politiikkaohjelman rakentamiselle. TKI-politiikkaohjelma vie maakunnan strategiaa konkreettiselle tasolle tutkimuksen, kehityksen ja innovaation osalta. 

» Lue lisää TKI-työpajan annista
Seurasaaren silta talvella

Maakuntatalouden ohjauksen toinen harjoittelukierros on käynnissä

Tulevassa maakunta- ja sote-mallissa valtioneuvosto ohjaa maakuntien toimintaa ja taloutta. Ohjausta toteutetaan yhteistyömallissa, jossa valtio ja maakunnat käyvät vuosittain neuvottelut palvelujen kehittämisestä ja rahoituksesta.

Tiet. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat yhteistyöhön tienpidon virkamiesvalmistelussa

Uusimaa on halukas tekemään muiden maakuntien kanssa yhteistyötä ja Päijät-Hämeen kanssa löydettiin yhteinen tahtotila tienpidon osalta. Uusimaa ja Päijät-Häme ryhtyvät nyt selvittämään, miten yhteistyö voitaisiin toteuttaa. 

» Lue tienpidon yhteistyöstä lisääHyvää joulua ja onnekasta uutta vuotta!

Kiitämme kuluneesta vuodesta kaikkia valmisteluun osallistuneita ja tietysti kaikkia uutiskirjeemme lukijoita! 

Uusimaa 2019 -hankkeessa työ jatkuu ensi vuonna tuttuun tapaan iloisella ja asiantuntevalla otteella.

Uusimaa • Nyland 2019
Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

info@uusimaa2019.fiuusimaa2019.fi

#uusimaa2019