Uutiskirje 7/2018 | 15.10.2018
Uusimaa 2019
Janne Nieminen

Palomies ja sairaanhoitaja pohtivat maakuntaan siirtymistä: "Saavatko kaikki palvelua uudistuksen jälkeen?"

Sairaanhoitaja Virpi Salminen ja palomies Janne Nieminen ovat ison muutoksen äärellä. Heidän, sekä noin 60 000 muun ammattilaisen työnantaja vaihtuu Uudellamaalla, jos maakuntauudistus toteutuu. 

Uusimaa 2019 -hankkeessa tehdään tätä eri alojen ammattilaisista koostuvaa suurta joukkoa koskevaa henkilöstövalmistelua, josta kertoo tarkemmin hankejohtaja Outi Sonkeri.

> Lue Virpin, Jannen ja Outin mietteitä uudistuksesta

Idealamppu, kuva pexels

Järjestäjä keskittyy syksyn ajan liikelaitoksen ohjaukseen

– Uudenlainen palveluntuottajien ohjaus on keskeinen osa sote-uudistuksen valmistelua ja toteutusta. Uusimaa 2019 -hankkeessa opetellaan ja harjoitellaan erilaisia tapoja tuottajien ohjaukseen, kertoo koordinaatiojohtaja Tiina Mäki.

> Lue lisää sote-järjestäjän syksyn suunnitelmista

> Lue lisäksi: Sote-liikelaitos valmistautuu ohjauksen simulointiin 

liikennemerkki syksyllä

Maakunnan omavalvontaohjelman luonnos julkaistiin kommentoitavaksi

Valmisteilla oleva sote-järjestämislaki edellyttää maakunnalta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadukkaan toiminnan turvaamiseksi sen järjestämisvastuun piirissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa. Uusimaa 2019 on julkaissut tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi luonnoksen Uudenmaan omavalvontaohjelmasta. 

> Lue omavalvontaohjelmasta lisää ja kommentoi!

Lukija, kuva Tuula Palaste-Eerola

Hanke nyt yksissä kansissa – Yleisesittely kuvaa Uudenmaan maakuntavalmistelun kokonaisuutta ja etenemistä

Mitä kaikkea Uusimaa 2019 -hankkeessa tehdään ja mitä on jo saatu aikaiseksi? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia uudesta yleisesittelystä, joka kokoaa yhteen Uudenmaan maakuntavalmistelun keskeisiä sisältöjä ja hankkeen etenemistä.

> Tutustu hankkeen yleisesittelyyn

Viikki. Kuva Tuula Palaste

Elinvoimainen maakunta tarvitsee ympäristötietoa

Maakunnan asukkaiden elinympäristö vaikuttaa hyvinvointiin ja ympäristöarvoilla on myös elinvoimaisuuden kannalta merkittävä rooli. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä 2018-2019 selvitetään ympäristötiedon tuottamisen nykytilaa ja arvioidaan tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita tulevaa aluehallinnon uudistusta ajatellen. 

> Lue ympäristötietoon keskittyvästä hankkeesta lisää
nuoret-mastossa. Kuva Tuula Palaste

Uudenmaan järjestöjen yhteistyöelin aloittaa toimintansa

Haimme aikaisemmin syksyllä toimijoita maakunnan ja järjestöjen yhteiseen kehittäjäryhmään. Saimme paljon hyviä hakemuksia ja mukaan valikoitui lopulta 22 jäsentä.

> Lue lisää yhteistyöelimestä

> Minkälaisissa tunnelmissa kehittäjäryhmän ensimmäinen tapaaminen sujui?

valmistelu

BLOGI | Uudenmaan sote-liikelaitos rakentuu vaiheittain tavoitetilaan

Suomen suurimman sote-organisaation toimintamallia on valmisteltu kesästä alkaen. Hankejohtajat Mira Uunimäki, Kati Liukko ja Jaana Vilpas avaavat Muutosblogissa urakan vaiheita ja kertovat mihin tähdätään seuraavaksi.

Ulkoilemassa. Kuva Tuula Palaste

BLOGI | Asiakas- ja potilasturvallisuus: omavalvonnasta kohti laatujärjestelmää

Teppo Heikkilä, Helena Nyman-Jokinen ja Sari Palojoki kirjoittavat muutosblogissa omavalvonnan merkityksestä ja avaavat Uudenmaan maakuntavalmistelun kunnianhimoisia tavoitteita sen suhteen.

Lapset Linnanmäellä

BLOGI | Integraatio uudistuvan toimintakulttuurin areenana

Miten integraatio, luottamus ja tietojohtaminen liittyvät toisiinsa? Tätä pohtivat LAPE-hankkeen muutosagentit Tiina Turkia ja Hanna Tiirinki blogikirjoituksessaan.

> Lue Tiinan ja Hannan blogikirjoitus

Uusimaa • Nyland 2019
Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

info@uusimaa2019.fiuusimaa2019.fi

#uusimaa2019