Uutiset


17.12.2018Järjestöjen kehittäjäryhmä pureutui alueellisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun

Järjestöjen kehittäjäryhmä 11.12.2018

Järjestöjen kehittäjäryhmän mielestä Uudenmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman pitää osoittaa selkeästi, millaista tukea kohderyhmät tarvitsevat. Tällöin järjestöt voivat suunnata voimavarojaan niihin toimiin, jotka vaikuttavat aidosti uusmaalaisten hyvinvointiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.12.2018Järjestöjen ja maakunnan yhteistyötä rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin

Järjestöjen tapaaminen 13.11.2018Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelussa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa tulevan maakunnan palvelujen ja asukasosallisuuden suunnittelussa alusta asti. Järjestökentän toiminta Uudellamaalla on hyvin moninaista ja toimivan yhteistyön edellytyksenä on, että maakunnalla on ymmärrys tästä laajamittaisesta toiminnasta eri ominaispiirteineen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.12.2018Viisi osallistujaa palkittiin Uudenmaan kirjoituskilpailussa

Käsi kädessä -ryhmä palkittiin kirjoituskilpailussa

Maakuntavalmistelun ja hallituksen kärkihankkeiden järjestämässä kirjotuskilpailussa etsittiin kuvauksia uusmaalaisuudesta ja maakunnan identiteetistä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.12.2018Sote-järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistoiminta kehittyy pelillisyyttä hyödyntäen

SimulointipeliSote-järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistyötä ja vastuujakoa on työstetty syksyn ajan vuoropuhelulla neuvottelumenettelyssä. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa oltiin saavutettu piste, joka mahdollisti simulointipäivän järjestämisen. Simuloinnissa pyrittiin pelillisyyden kautta hahmottamaan, miten tulevaisuudessa suurempia ja pienempiä ongelmia järjestäjän ja liikelaitoksen välillä ratkaistaan sujuvasti. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.12.2018Työpajassa kartoitettiin maakunnan TKI-toiminnan lähtökohtia ja tarpeita

TKI-työpaja 4.12.2018Uudenmaan maakunnan menestystekijäksi on tunnistettu vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, eli TKI. Sillä varmistetaan, että maakunta kehittyy strategian osoittamaan suuntaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2018Tukipalvelujen rakenteet ja toimintamallit hahmottumassa

Maailmanpyörä

Maaliskuussa 2018 käynnistynyt maakunnan tukipalvelujen valmistelu on edennyt aikataulussaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Uudemmat Vanhemmat