Uutiset


18.10.2018

Uudenmaan neljä pelastuslaitosta yhteen

Palomiehiä töissä kuva Tuula PalasteUudellamaalla neljä alueellista pelastuslaitosta yhdistetään Uudenmaan pelastusliikelaitokseksi. Asiasta on tehty esiselvitys, jossa ehdotetaan yhdistymiseen siirtymäaikaa. Fuusiossa pelastusalueiden nimet vaihtuvat ja niiden toimintaa yhtenäistetään. Esimerkiksi palotarkastukset tehdään tulevaisuudessa samalla tavalla koko maakunnan alueella. Uudenmaan pelastusliikelaitos toteuttaa erityislainsäädännössä sille annettuja tehtäviä sekä maakunnan sille antamia tehtäviä.  

Tehdyssä esiselvityksessä ehdotetaan, että pelastustoiminnan toiminnoista pelastusyksiköiden ja niiden henkilöstön toiminta säilyy pääosin ennallaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että nykyinen asemaverkko säilyy ja uusia rakennetaan toimintavalmiusaikojen edellyttämällä tavalla. Esiselvityksen mukaan myös ensihoitoa koskeva toimintapa olisi säilymässä pääosin ennallaan. Ensihoidon järjestämisestä vastaa edelleen sosiaali- ja terveystoimi ja pelastusliikelaitos toimii ensivaste- ja ensihoitopalvelujen tuottajana erillisen sopimuksen mukaisesti. 

Pelastustoimi uudistuu  

Tulevaisuudessa pelastustoimen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Laki edellyttää erottamista, mutta ei ota kantaa toteutustapaan. Uusimaa 2019 -hankkeessa on tehty alustavaa kartoitusta järjestäjän tulevista tehtävistä.  

Liikelaitos vastaa pelastustoimen operatiivisesta toiminnasta ja järjestäjä toimii hallinnollisena yksikkönä vastaten esimerkiksi rahoituksesta ja liikelaitoksen toiminnan seuraamisesta ja raportoinnista. Järjestäjän ja tuottajan välillä on tiivis yhteistyö ja lisäksi sopimuspalokuntien merkitys säilyy jatkossakin. Tuottajapuolella ei ole tarkoitus muodostaa monituottajamallia.

– Lainsäädäntö mahdollistaa järjestäjän ja pelastuslaitoksen tiiviin ja toimivan yhteistyön, erityisesti koska kyseeseen tulee vain yksi palveluntuottaja, pelastustoimen järjestämisen valmistelija Tero Suursalmi toteaa. 

Myös kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, sillä esimeriksi pelastustoiminnan lopettamisen jälkeiset jatkotoimenpiteet voivat jäädä kuntien vastuulle ja siksi niiden kanssa on sovittava etukäteen tarvittavista toimintamalleista. 

Uudenmaan erityisyys osana varautumisen valmistelua  

Varautumisella tarkoitetaan valmistautumista erilaisiin yhteiskunnan poikkeustilanteisiin. Uusimaa 2019 -hankkeessa pyritään takaamaan Uudenmaan tulevan maakunnan kaikkien toimintojen jatkuminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  

– Varautuminen on kaikkien toimialojen läpileikkaava tehtävä ja jokaisen toimialan pitää varmistaa sen toimivuus, muistuttaa varautumisen valmistelija, hankejohtaja Aaro Toivonen.  

Uusimaa 2019 -hankkeessa valmistelun keskeisenä sisältönä on taata maakunnan aktiivisuus ja luotettavuus varautumisen ja turvallisuuden varmistamisessa. Uudenmaan koon ja sijainnin vuoksi varautuminen on myös koko maan kannalta merkittävää. Uudellamaalla on hallinnon, poliittisen päätöksenteon, talouselämän, liikenteen ja kulttuurin keskittymä, joten maakunnan varautuminen on pitkälti myös koko maan varautumista. 

Kriisitilanteet ja poikkeusolot eivät välttämättä rajoitu alueellisesti, joten yhteistyö sekä muiden maakuntien että kuntien ja valtion kanssa on myös varmistettava valmistelussa. 

Mitä seuraavaksi? 

Aaro Toivonen ja Tero Suursalmi esittelivät varautumisen ja pelastustoimen valmistelua Uusimaa 2019 -hankkeen henkilöstön yhteiskokouksessa lokakuun alussa.

He kertoivat, että seuraavaksi suunnataan katse kohti maakunnan valmiusfoorumia. Sen muodostamisessa hyödynnetään nykyisiä toimivia rakenteita mahdollisimman paljon ja tehdään tiiviisti yhteistyötä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.  

Uudenmaan varautumisen valmistelussa on myös tarkoitus osallistua alueellisen riskiarvioinnin laatimiseen osana kansallista riskiarviointia. Tämän lisäksi laaditaan maakuntakonsernin oma turvallisuus- ja varautumisohjelma, joka tulee osaksi maakuntastrategiaa. Varautumisen tarpeet pitää huomioida myös sote-valmistelussa. 

Pelastuslaitosvalmistelussa on tarkoitus tehdä myös ensihoidon toteuttamisen esiselvitys sote-valmistelun johdolla. Pelastuslaitosten varsinainen fuusiosuunnitelma laaditaan vuoden 2019 alkupuolella, jos tarvittava lainsäädäntö hyväksytään. Lakien läpimeno on ehtona myös järjestäjätoiminnon yksityiskohtaisemman valmistelun etenemiselle. 
 

Lisätietoja: 

Aaro Toivonen
hankejohtaja, varautumisen valmistelija
aaro.toivonen@uusimaa2019.fi

Tero Suursalmi
lakimies, pelastustoimen järjestämisen valmistelija

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi