Uutiset


15.11.2018

Uudenmaan maakunnan tilavalmistelu tapasi kuntien asiantuntijoita – Katso videotallenteet esityksistä

Tilapalvelut 13.11.2018

Kuntien ja kuntayhtymien tilajohdon yhteistyötapaamisessa 13. marraskuuta kuultiin Uudenmaan tilavalmistelun ajankohtaisten aiheiden lisäksi Maakuntien tilakeskuksen ja Kuntaliiton puheenvuorot. 

Asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén palautti mieliin Maakuntien tilakeskuksen tehtävät ja kertoi, kuinka tilojen vuokraamisessa ja sopimusten teossa on tarkoitus edetä. 


Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi keskittyi esityksessään uudistuksen vaikutuksiin kuntien tilajärjestelyihin erityisesti sote-kiinteistöjen näkökulmasta. Hänen esityksestään kävi myös ilmi, miten kiinteistöt jakautuvat käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan Uudellamaalla. 

Vuokrien tasot määritellään keväällä 

Uudenmaan hankejohtaja Carl Slätis kertoi, että tilavalmistelun syksy on kulunut omistuksen, vuokrauksen ja hallinnan sisältöjen suunnittelun parissa. Uudistushankkeessa on arvioitu alustavasti tilojen kokonaismäärää sekä vuokria talouden simulointia varten. 

Nyt myös kuntien antamia tilatietoja täydennetään, jotta vuokrien taso voidaan määritellä tarkasti keväällä 2019. Palveluasumisen siirtoon liittyen on käynnistetty erillisvalmistelu. 

Maakuntavalmistelu on tehnyt tiivistä yhteistyötä varsinkin Maakuntien tilakeskuksen, HUS Kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa. Työnjaosta ja rajapinnoista on aloitettu keskustelut Maakuntien tilakeskuksen kanssa. 

Jatkuvuuden varmistaminen puhututti työpajassa 

Työpajassa nousi esille jatkuvan yhteistyön merkitys kuntien kanssa, myös ennen uudistuksen voimaan tuloa.

Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun yhteydessä on jatkossakin varmistettava, että maakuntien käyttöön osoitetaan riittävästi tonttivarantoa esimerkiksi erityisryhmien asumista varten.

Toinen merkittävä kokonaisuus jatkuvuuden kannalta on siirtyvien rakennusten kunnossapidon tason ylläpitäminen sekä välttämättömien investointien tekeminen, jotta tilat ovat hyvässä käyttökunnossa niiden siirtyessä maakunnan vastuulle.

Työpaja oli onnistunut ja tarkoituksena on järjestää vastaavanlainen tilaisuus ensi keväänä. 

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja katso videot

» Videotallenteet Youtubessa

» Mikko Hollmén (pdf)

» Carl Slätis (pdf)

» Jussi Niemi (pdf)

Lue lisää:

» Tilavalmistelun verkkosivu

» Maakuntien tilakeskus


Lisätietoja:

Carl Slätis
Hankejohtaja, tilat
carl.slatis@uusimaa2019.fi
040 560 7522

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi