Uutiset


22.11.2018

Uudenmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu käynnistyi

Hyvinvointikertomuksen työpaja 8.11.2018Ensimmäinen alueellisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyöpaja pidettiin 8.11. Helsingissä Kuntatalolla. Osallistujia työpajaan oli kutsuttu kaikista Uudenmaan 26 kunnasta sekä HUS:n perusterveydenhuollon yksiköstä. Yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa laaja-alaisesti myös järjestökentän kanssa. 

Työpajan tarkoituksena oli kerätä tulevan yhteisen hyvinvointikertomuksen vaatimuskriteereitä ja tarkastella niiden toteuttamiskelpoisuutta.  

– Uudenmaan alueellinen hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä. Se toimii keskeisenä maakunnan strategisena asiakirjana, jota maakuntavaltuustokin hyödyntää maakuntastrategiaa valmistellessaan ja päivittäessään, kertoo hankejohtaja Leena Turpeinen.  

– Oman erityispiirteensä hyvinvointikertomustyölle tuo alueen kuntien erilaiset tarpeet ja odotukset, Turpeinen lisää.  

Työ käynnistyi hyvinvointikertomuksen vaatimuskriteerien ideoimisella 

Työpajassa koottiin kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoiden hyviä kokemuksia ja käytäntöjä hyvinvointikertomustyöstä. Tämän jälkeen annettiin unelmille siivet, innovoitiin alueellinen hyvinvointikertomus uudelle tasolle ja pohdittiin millainen olisi alueellisen hyvinvointikertomuksen ideaalimalli. Työpajatyöskentely tiivistyi kysymykseen: Millainen alueellinen hyvinvointikertomus auttaisi maakunnan ja kuntien yhteistä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudellamaalla. 

Työpajatyöskentelyn lopputuloksena muodostui Uudenmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen vaatimuskriteerit. Vaatimuskriteereinä nousivat esiin esimerkiksi maakunnan ja kuntien yhteinen sähköinen alusta, selkeä työnjako kuntien ja maakunnan kesken, hyvien käytäntöjen jakaminen, alueellisen tiedon hyödyntäminen myös ennakoinnin näkökulmasta ja monialainen valmistelu. Näiden lisäksi keskusteluissa toistuivat johdon sitouttaminen ja rooli. Lisäksi pohdittiin hyvinvointikertomustyöprosessin aikataulutusta isoon kuvaan.   

Hyvinvointikertomuksen työpajan osallistujia

Hyvinvointikertomustyötä jatketaan yhdessä 

Seuraava työpaja järjestään 27.11.2018 Kuntatalolla. Tällöin kuulemme Pirkanmaan hyvistä käytännöistä alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelussa ja sen hyödyntämisessä sekä Järvenpään mallista, jossa hyvinvointikertomus on kiinteä osa kuntastrategiaa.  

Lisätietoja:

Taru Syrjänen
Projektipäällikkö, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
050 547 6299
taru.syrjanen@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi