Uutiset


4.12.2018

Tukipalvelujen rakenteet ja toimintamallit hahmottumassa

Maailmanpyörä

Maaliskuussa 2018 käynnistynyt maakunnan tukipalvelujen valmistelu on edennyt aikataulussaan.
Tukipalvelujen hankkeessa suunnitellaan maakunnan keskitettyjä tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi puhtauspalvelut, välinehuollon palvelut, ruokapalvelut ja sihteeripalvelut.

Kuluvan vuoden aikana on tunnistettu tukitoiminnot, tehty nykytilaselvitys ja hahmoteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kesällä toteutetussa kyselyssä kartoitettiin kuntien mielipidettä siitä, mitä tukipalveluja kannattaa tuottaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tukipalvelujen perusrakenne ja sijoittuminen maakunnan organisaatiossa on tarkoitus kuvata osana maakunnan hallintosääntöä. Hallintosäännössä kuvataan myös periaatteet tukipalvelujen ohjaukselle.

Hallintosääntöehdotuksessa lähdetään siitä, että tukipalvelut on keskitetty maakuntatason palvelukeskuksiin. Keskittämällä hyödytään muun muassa suuremmasta mittakaavasta ja prosessien tehostumisesta. Suuremmalla toimijalla on myös paremmat mahdollisuudet kehittää asiakaslähtöistä palvelua.

Ruokapalveluista suuntaviivaa muillekin tukipalveluille

Tukipalveluiden organisoinnin tavoitetilaa kuvataan tiekartan avulla. Sen pohjaksi on otettu kuvaukset ruokapalvelujen järjestämisestä.

Ruokapalvelut ovat hyvä lähtökohta suunnittelulle, sillä niitä tuotetaan monille erilaisille asiakasryhmille. Ketteristä ruokapalveluista saatua tietoa voidaan hyödyntää myös muiden tukipalvelujen organisoinnissa.

Ruokapalvelujen osalta Uudenmaan kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelussa, sillä uudet toiminnan ja yhteistyön mallit ovat otettavissa käyttöön myös kuntatasolla.

Ensi vuoden askeleista tiedetään jo

Vuonna 2019 tukipalvelujen valmistelussa keskitytään tiekartan täydentämiseen, tukipalvelujen jatkovalmistelun suunnitteluun ja alustavan toimintasuunnitelman laatimiseen.

Maakunnan strategia toimii myös tukipalvelujen ohjenuorana. Valmistelussa mietitään, miten strategiaa toteutetaan tukipalvelujen osalta. Yhteistyö tiivistyy myös ICT-valmistelun kanssa.

» Tukipalvelujen verkkosivu

Lisätietoja:

Tuula Karhumäki
Tukipalvelujen valmistelija
tuula.karhumaki@uusimaa2019.fi
040 530 8339

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi