Uutiset


7.2.2019

Soteuttamosta voimaa palveluntuottajien yhteistyöhön ja palvelujen kehittämiseen

Soteuttamo 22.1.2019 kuvaaja Sari Gustafsson kuvaoikeudet Sitra
Sitran Elina Eerola Soteuttamossa.
– Millaisia foorumeita, toimintamalleja ja mekanismeja nyt tarvitaan, jotta voisimme luoda yhä parempia ja vaikuttavampia sekä erilaisten asiakkaiden tarpeisiin sopivia palveluja, kysyy Ely-keskuksen sote-toimialapäällikkö Terhi Tevameri puheenvuorossaan Soteuttamossa.
Kysymyksessä tarkentuu Soteuttamon yhteiskehittämisajatuksen ydin, ja sitä Soteuttamot ovat toteuttaneet ympäri Suomea jo muutaman vuoden ajan. Tarkoituksena on ollut kannustaa toimijoita yli sektorirajojen tapahtuvaan verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja mm. palvelumuotoilun avulla saavutettavien uusien palvelujen ja yhteistyömallien kokeiluun.

Sitran Soteuttamo-konseptin mukainen tilaisuus järjestettiin 22.1. Helsingissä. Tilaisuudessa oli mukana n. 100 kuulijaa aina järjestökentältä palveluntuottajiin ja maakuntavalmistelijoihin.

Sote-järjestämisen puheenvuorossa korostuu kumppanuus kuntien kanssa

Sote-valmistelussa järjestämisen lähtökohtana on, että tulevaisuudessa järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Lisäksi tuleva maakunta vastaa strategiasta (maakuntastrategia, palvelustrategia, palvelulupaus), omistajapolitiikasta, henkilöstöpolitiikasta ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikasta (TKI) sekä palvelutasosta; palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, yhdenvertaisesta saatavuudesta, tuottamistavasta ja tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta.

– Monituottajamallin myötä asiakkaan palvelujen saatavuus paranee. Toisaalta myös maakunnat pystyvät paremmin valvomaan ja ohjaamaan palveluntuottajia sekä palveluista syntyviä kustannuksia, summaa Uusimaa 2019 -hankkeen sote-palvelutuotannon valvonnan ja sote-palveluintegraation valmistelun projektipäällikkö Helena Nyman-Jokinen

Maakuntavalmistelussa painotetaan tällä hetkellä ns. silta-mallia, jossa valmistellaan pääasiassa niitä kokonaisuuksia, joita kunnat voivat hyödyntää jo nyt.

– Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen ja niihin liittyvien eri toimijoiden roolien ja kustannusvastuiden määrittelyllä voidaan asettaa palvelutuotannolle mitattavia tavoitteita ja toimenpiteitä, kuten esim. lähete- ja konsultaatiokäytäntöjä järjestämistavasta riippumatta. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen toimivuus hyvinvoinnin edistämiseksi todentuu toimijoiden ja palveluntuottajien välisissä yhteistyörakenteissa ja -sopimuksissa esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestökentän yhdyspinnalla. Yhdyspintatyössä ollaan jo edetty ja työtä jatketaan vuoden 2019 aikana monilla foorumeilla, joiden sisällä tehtävä työ tukee uusmaalaisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista myös nykyjärjestelmässä, Nyman-Jokinen jatkaa.

Hyvä asiakaskokemus on myös hyvä henkilöstökokemus

Sitran Elina Eerola valottaa puheenvuorossaan tulevaisuuden megatrendejä ja ilmiöitä. Tulevaisuuden megatrendeinä Eerola listaa mm. eliniän pitenemisen, kaupungistumisen ja digitalisaation. Tulevia ilmiöitä on yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin korostuminen. 

– Asiakaskokemus on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi asia, Eerola muistuttaa. 

Tevameri toteaa samankaltaisesti omassa puheenvuorossaan.

– Paljon puhutaan uusien innovaatioiden tarpeesta, mutta kiinnostavaa olisi myös miettiä mikä on hyvä henkilöstökokemus, koska se on hyvän asiakaskokemuksen edellytys. Enemmän olisi myös syytä puhua siitä mitä arvoa haluamme palvelullamme tuottaa. Väestömme hyvinvoinnin kasvun lisäämiseksi tarvitaan uudenlaisia innovaatioita. Tällaisilla ratkaisulla olisi myös kysyntää kansainvälisesti, Tevameri muistuttaa puheenvuoronsa lopuksi. 


Yhteinen kaiku tilaisuuden puheenvuoroissa oli, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän vuoropuhelua järjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan kesken. Sen lisäksi palveluntuottajia kannustetaan palvelumuotoilun keinoin kehittämään omaa toimintaansa ja yhteistyötä. 

Seuraava Soteuttamo järjestetään 20.3. Metropolia AMK:n kampuksella Myllypurossa. Lisätietoa Soteuttamosta www.soteuttamo.fi

Ota yhteyttä!

Katja Syvärinen
Projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö
050 463 7673
katja.syvarinen@uusimaa2019.fi

Leena Serpola-Kaivo-oja
Projektipäällikkö, sote-liikelaitos
040 358 3826

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi