Uutiset


9.1.2019

Sote-valmisteluryhmien työ jatkuu vuonna 2019

Kokouksessa, kuva Tuula Palaste-EerolaUusimaa 2019 -hankkeen valmisteluun kuuluvat sote-valmisteluryhmät jatkavat työtään vuonna 2019, linjasi sote-virkamieskoordinaatioryhmä joulukuun kokouksessaan. Kaikki ryhmät jatkavat työskentelyä, mutta ryhmien kokoonpanoja muutetaan osin. Ryhmien jäsenet ovat kuntien johtavia virkamiehiä sekä johto- ja esimiestehtävissä työskenteleviä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

– Valmisteluryhmät ovat meille olennaisen tärkeä resurssi. Ryhmien kautta saamme osaamista ja tietoa hankevalmistelun tueksi koko Uudenmaan alueelta. Pelkästään hankeorganisaation työnä yhteisen muutoksen läpivieminen ei ole mahdollista, toteaa hankejohtaja Mira Uunimäki

Valmisteluryhmien työskentely on lisännyt kuntien välistä yhteistyötä

Myös kuntien ja kuntayhtymien edustajat ovat kokeneet valmisteluryhmien työskentelyn hyödylliseksi. Valmisteluryhmissä kuntien asiantuntijat ovat päässeet yhteistyöhön toistensa ja maakunnan valmistelun kanssa. Valmisteluryhmien syksyllä tekemästä itsearvioinnista nousi selkeästi esiin ylikunnallisen yhteistyön tärkeys. Vaikka uudistus on viivästynyt, työn on koettu olevan hyödyksi palvelujen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa. 
Ryhmien kokoonpanoon ja työskentelyyn joitain muutoksia

Pääosa valmisteluryhmistä on toiminut lähes kaksi vuotta. Ryhmien alkuperäinen kokoonpano on osin muokkautunut ja ryhmät ovat perustaneet myös alatyöryhmiä. Vuoden 2018 aikana jokaiselle valmisteluryhmälle on nimetty hankkeesta vastuuvalmistelija ja hankejohtaja. Työskentely on joissain ryhmissä ollut hyvin tiivistä ja koettu osin kuormittavaksi. 

– Aluksi ryhmät työskentelivät itsenäisemmin, kun hankevalmisteluun ei vielä oltu palkattu juurikaan henkilöstöä. Nyt osa tehtävistä tehdään palkkatyönä hankkeessa ja ryhmien työskentely on muuttunut. Ryhmien työskentelyn organisointiin on tarpeen tästäkin syystä tehdä joitakin muutoksia, avaa Uunimäki muutoksien syitä.

Vuoden 2018 aikana perustettiin kolme uutta työryhmää, joiden kokoonpano on aiemmista ryhmistä hieman poikkeava. Nämä ryhmät jatkavat työskentelyä tässä muodossaan. Lisäksi työterveyshuollon ryhmä jatkaa vanhalla kokoonpanolla. Työterveyshuollon valmistelun rooli on erilainen johtuen julkisen työterveyshuollon lakisääteisistä muutoksista, jotka tulivat voimaan jo vuoden 2019 alussa. Muista aiemmin perustetuista ryhmistä muodostetaan tiiviimmät ydinryhmät. Ydinryhmään nimetään yksi edustaja kultakin kuudelta Uudenmaan alueelta, kuntayhtymien (HUS/Eteva) edustaja sekä vastuuhenkilöt hankeorganisaatiosta. Lisäksi valmisteluryhmä voi koota tuekseen laajempia asiantuntijaverkostoja sekä määräaikaisia alatyöryhmiä.

Ryhmät ovat myös toivoneet, että hankkeen ohjaus valmisteluryhmille olisi jatkossa yhdenmukaisempaa ja tehtävänannot selkeämpiä. Myös järjestäjäpuolen teemojen ja strategisten linjausten vahvempaa näkymistä on toivottu. 

– Järjestämme tammikuun 25. päivä valmisteluryhmien yhteisen seminaarin. Seminaarin tavoitteena on lisätä yhteistä tietoisuutta Uusimaa 2019 -hankkeen sotevalmistelun etenemisestä.  Suunnittelemme seminaarissa yhdessä ryhmien toimintaa niin, että työskentely on jatkossa yhä vahvemmin osa hankkeessa tehtävää kehitystyötä ja yhteisen maakunnan toiminnan luomista, Uunimäki kertoo.

Valmisteluryhmien työskentely on avointa. Kaikkien ryhmien kokoonpano, kokousaineistot ja kokousten ydinviestit julkaistaan Uusimaa 2019 -hankkeen verkkosivuilla. 

Lisätietoja:

Mira Uunimäki
Hankejohtaja, sote-liikelaitos
040 194 4262
mira.uunimaki@uusimaa2019.fi

Päivi Mäkimartti
Projektipäällikkö, sote-liikelaitos
040 489 9769
paivi.makimartti@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja