Uutiset


4.2.2019

Sote-valmistelun ja kuntien yhteistyö syventyy keväällä

Sote-valmistelun kevätUusimaa 2019 -hankkeen sote-valmistelua jatketaan tukemalla kuntia muutoshankkeissa sote-tuotannon ohjauksen kehittämiseksi sekä tuotannon toimintojen yhdenmukaistamiseksi. Tavoitteena on, että tulevaisuuden palvelut Uudenmaan alueella olisivat tasavertaisempia.  

Valmistelussa varaudutaan keväällä 2019 siihen, että lait hyväksytään vielä tällä eduskuntakaudella tai, että lakien valmistelu aloitetaan uudelleen seuraavan hallituksen linjausten mukaisesti. 

Uudenmaan alueen kunnat ovat hyvin erikokoisia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä toiminnallisesti erilaisia. Kuntien poliittinen tuki uudistukselle vaihtelee, mutta yhteistyötä kuntien kanssa tehdään säännöllisesti kokoontuvissa ohjaus- ja valmisteluryhmissä. Yhteistyö on eri foorumeilla pääsääntöisesti hyvää ja aktiivista. Yhdessätoista valmisteluryhmässä on mukana kaikkien alueen toimijoiden, kuntien ja kuntayhtymien edustajia.

» Lue lisää valmisteluryhmistä täältä

Uusimaa 2019 -hankkeen sote-valmistelun osa- ja kokoaikaiset työntekijät tulevat pääosin maakunnan eri kunnista ja kuntayhtymistä. Uudellamaalla alueen laajuuden ja kuntien monimuotoisuuden ohella kuntien erilaiset toimintakäytännöt, väestöryhmien polarisoituminen ja metropolialueen erityispiirteet sekä osittainen poliittisen tuen puute uudistukselle tuo valmisteluun haasteita. Valmistelua toteutetaan kuitenkin systemaattisesti huolimatta lakien hyväksymiseen ja ensi vuoden rahoitukseen liittyvistä epävarmuuksista. 

Videolla sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö kertoo sote-valmistelun kevään suunnitelmista.

Silta-malli levittää hyvät käytännöt kuntiin  

Jos lakeja ei nyt hyväksytä, valmistelussa siirrytään ns. Silta-malliin, jossa panostetaan hyvien käytäntöjen levittämiseen ja yhteistyön syventämiseen. Nykyisissä kunnissa voidaan jo tehdä joitakin sellaisia muutoksia, jotka tukevat alueen toiminnan kehittymistä laadukkaammaksi yhtenäisin kriteerein.  

Kuntien ja valmistelun yhteistyössä on viime vuoden aikana syntynyt mm. malli valinnanvapauteen suun terveydenhuollon osalta sekä terveyskeskuspalveluissa palvelusetelillä. Keväällä 2019 on käynnistynyt kuntavetoinen erikoissairaanhoidon omistajaohjauksen kehittämisen hanke, jota Uusimaa 2019 -hanke tukee tiiviisti.
  
– Keväällä 2019 vahvistetaan kuntien yhteistyötä erikoissairaanhoidon ohjauksessa eri keinoin, kuten esimerkiksi simulointiharjoituksilla ja yhteisillä keskusteluilla työmuodoista sisällön ohjauksessa ja omistajaohjauksessa, kertoo Uusimaa 2019 -hankkeen koordinaatiojohtaja Tiina Mäki

Sote-johtamisen simulaatiot
(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

– Valmistelua tukevat kevään aikana järjestettävät simulaatiot, jotka ovat osa muutokseen valmistautumisen vaatimaa skenaariotyötä, jossa selvitetään, miten tulevaisuudessa toimitaan erityyppisissä palvelutuotannon ja ohjauksen tilanteissa. Simulaatioissa tuottajien ohjausta käsitellään mm. tietojohtamisen, perus- ja erikoistason palveluiden integraation ja hankinnan roolin kautta, Mäki jatkaa. 

Valmistelun painopisteinä sote-järjestäjän ja -liikelaitoksen toimintamallien luominen 

Valmistelun painopisteinä ovat erityisesti tuottajaohjauksen mallien kehittäminen, palveluintegraation määrittely sekä liikelaitoksen vaiheistetun toimintamallin ja organisaation luominen sekä palvelutuotannon eri toimintojen sisällön tuotto.  

Uudistuksen tavoitteiden ja maakunnan johtamisjärjestelmän mukaisesti sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen valmistelu on Uudellamaalla selkeästi erotettu omiksi kokonaisuuksikseen. Yhteistyötä valmistelussa tehdään kuitenkin molemmin puolin.

– Jotta liikelaitoksen tuotantokoneistoa voidaan muokata laadukasta terveydenhoitoa ja hyvinvointia tuottavaksi toimintayksiköksi, tarvitaan mm. yhteisesti määritettyjä palvelustrategiaa ja -lupausta. Näitä tehdään yhteistyössä sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen valmistelijoiden kesken, avaa hankejohtaja Mira Uunimäki sote-liikelaitoksen valmistelusta. 

Sote-järjestäjän ja sote-liikelaitoksen vahvan erottamisen valmistelu toteutuu jakaantuen seuraaviin alueisiin:  

sote-järjestäminen, jossa valmistelu jakautuu seuraaviin hankkeisiin: 
 • palvelustrategia, osallisuus ja TKIO 
 • palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus 
 • suoran valinnan ohjaus 
 • viranomaistoiminto 
 • tietojohtaminen 
sote-liikelaitoksen valmistelu jakautuu seuraaviin hankkeisiin: 
 • nykytilan kuvaus 
 • sote-liikelaitoksen siirtymävaihe 
 • sote-liikelaitoksen organisaatiorakenteet 
 • sote-liikelaitoksen muodostaminen 
 • sote-liikelaitoksen sisäiset tukipalvelut 
 • valinnanvapauspalvelut 
 • palvelutehtävät I ja II 
 • palvelutehtäväkokonaisuudet 
 • työterveyshuolto. 

Valmistelua jatketaan suunnitelmallisesti 

Sote-järjestäjä vastaa palvelutuotannon strategisesta tavoiteasetannasta, tavoitteisiin perustuvasta ohjauksesta sekä seurannasta. Palveluintegraation toteuttamiseksi on määritetty maakunnan palvelustrategiaan pohjautuvat palvelukokonaisuudet (elinkaarimalli) ja palveluketjut.  

– Palveluintegraation tavoitteena on mm. siirtää palveluiden painopistettä ehkäiseviin ja peruspalveluihin ja vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Palveluketjujen suunnittelutyö on aloitettu määrittelemällä yhdenmukaiset periaatteet ja pohjat palveluketjujen määrittämiselle. Kevään aikana palveluketjujen suunnittelumallia pilotoidaan yhteistyössä liikelaitoksen ja valmistelutyöryhmien kanssa. Asiakasohjauksen toimintamallia kehitetään turvaamaan erityisesti laaja-alaisesti yhteensovitettavia palveluita tarvitsevien asiakkaiden saumattomat palvelut tulevassa monituottajamallissa. Myös palveluverkon ohjausmallin suunnittelu on käynnissä, toteaa järjestäjän hankejohtaja Saila Nummikoski.   

Valmisteltavan muutoksen laajuus edellyttää vaiheittaista etenemistä turvallisen siirtymän ja palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi. Tämä otetaan huomioon erityisesti palvelutuotannon tehtävien sekä liikelaitoksen organisaation rakentamisen hankkeissa. Tärkeintä on asukkaiden palveluiden turvaaminen muutosvaiheessa. Vasta liikelaitoksen uuden organisaation toiminnan aloittamisen jälkeen tehdään tuotannon laadukkaamman toiminnan vaatimat muutokset. Valmistelussa huomioidaan myös suuri muutosjohtamisen tarve. 

Ota yhteyttä!

Tiina Mäki
Koordinaatiojohtaja
tiina.maki@uusimaa2019.fi

Mira Uunimäki
Hankejohtaja
mira.uunimaki@uusimaa2019.fi

Saila Nummikoski
Hankejohtaja
saila.nummikoski@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi