Uutiset


10.10.2018

Sote-liikelaitoksen ohjauksen simulointipäivä lähestyy

Työskentelyä. Kuva Tuula PalasteUudellamaalla on käynnissä sote-liikelaitoksen ja -järjestäjän välinen neuvottelumenettely.

Menettelyn tavoitteena on selvittää ja sopia järjestäjän ja liikelaitoksen yhteistyön kannalta keskeisistä kysymyksistä yhteistyön tavan ja palvelutuotannon ohjauksen määrittämiseksi. Painotus simuloinnissa on talousohjauksen ja puuttumisen keinoissa. 

Yhteistyön ja ohjauksen näkökulmasta on todettu yhteisesti seuraavaa:  

Järjestäjä toimii strategisten tavoitteiden tulkkina tuotannolle.” 

Liikelaitoksessa on osaaminen ja asiantuntijuus tavoitteiden käytännön saavuttamiseen ja keinojen määrittämiseen.” 

Simuloinnissa etsitään vaihtoehtoja liikelaitoksen ohjaukseen 

Ensimmäinen vaihtoehto on, että palvelutuotantoa ohjataan järjestäjän ennalta asettamien, strategiaan pohjautuvien, tavoitteiden kautta. Tällöin liikelaitoksen ohjauksessa edettäisiin mallilla, jossa talouden ohjaus tapahtuisi lähtökohtaisesti yhden momentin rahoituksella, jota täydennettäisiin mahdollisten painopistealueiden rahoituksella.  

Toisena vaihtoehtona on rahoituksen tarkempi allokointi järjestäjän toimesta.  

Simuloinnissa testataan yhden työpäivän kestävässä tapahtumassa, miten talouden ohjauksen eri mallit vaikuttavat sekä miten palvelutuotantoon liittyviä ongelmatilanteita ratkotaan yhdessä. Päivän aikana jakaudutaan sekä järjestäjää että liikelaitosta edustaviin pienryhmiin. Ryhmät etsivät ratkaisuja tilanteisiin, jossa palvelulle asetetut tavoitteet eivät näytä täyttyneen. Tilanteet luodaan lastensuojelun, nuorten psykiatristen palveluiden ja ikäihmisten palveluiden osa-alueilta oikeaan dataan perustuen. Näihin palveluihin liittyen tavoitteena on myös paikallistaa nykyisen tietopohjan hyödyntämisen tarkoituksenmukaiset keinot.  

Viimeinen työpaja ennen simulointia 

Neuvottelumenettelystä on järjestetty kolme työpajaa. Ensi viikolla pidettävässä työpajassa keskitytään järjestäjän ohjauksella puuttumisen keinoihin tilanteessa, jossa tavoitteiden ja talouden osalta liikelaitoksen suoriutumisessa ilmenee poikkeamia. Työpajan jälkeen keskitytään simulointitilanteiden rakentamiseen, kunnes simuloinnin H-hetki koittaa 14. marraskuuta. 

Lisätietoja:

Suvituulia Taponen
hankejohtaja, palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
040 762 9508

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi