Uutiset


22.5.2018

Sote-järjestäjän menettelytavat kommentoitavana nyt

Ainesosia

Uudenmaan sote-järjestämisen valmistelussa kuvataan tällä hetkellä toimintatapoja ja prosesseja, joiden myötä sote-palvelustrategia ja palvelulupaus muuntuvat käytännön toiminnaksi. Sote-järjestäminen on palveluiden johtamista strategisella tasolla. Järjestäjän asiakas on maakunnan asukas. 
Parhaillaan työstettävä Sote-järjestäjän käytännöt on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, joka kuvaa sote-järjestämistä Uudenmaan maakunnassa. 

>Sote-järjestäjän käytännöt (pdf) 

– Valmistelijat haluavat asiakirjan laajaan jakoon, jotta kommentteja saadaan myös maakuntavalmistelun joukkojen ulkopuolelta, sote-järjestämisen koordinaatiojohtaja Tiina Mäki kertoo. 

Kommentteja voi lähettää sote-järjestämisen valmistelija Marianne Juosilalle osoitteeseen marianne.juosila@uusimaa2019.fi

Järjestäjä vastaa toimivista sote-palveluista 

Järjestäjän tehtävänä on edistää ja ylläpitää maakunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudessa maakunnassa sote-palveluiden järjestäjä on erotettu tuottajista.  

Uudenmaan valmistelussa sote-järjestäjästä halutaan luoda vahva asukkaiden edun ajaja ja tuotannon ohjaaja. Siten tuottajat voivat keskittyä palvelujen tuottamiseen asetettujen tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti.  

– Järjestäjän ohjausmalli samalla sekä tukee että ohjaa palvelutuotantoa ja jättää tuotannolle riittävästi liikkumavaraa – järjestäjä antaa toiminnalle raamit, joiden sisällä tuottajat etsivät parhaat toimintatavat, sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö selostaa. 


Sote-järjestäjätoiminnan ja liikelaitoksen palvelutoiminnan yhteistyö valmistelussa on aloitettu ja syksyllä simuloidaan liikelaitoksen ohjausmallia. Simuloinnissa kokeillaan palvelutuotannon ohjausta nykytiedoilla, jotta voidaan varmistaa kehityskohteiden tunnistaminen jatkotyöskentelyä varten.  

Suoran valinnan palvelujen osalta ohjausmalleja kokeillaan kuntien kanssa yhteistyössä osana Uudenmaan valinnanvapauspilotteja. 


Lisätietoja: 


Tiina Mäki, koordinaatiojohtaja, sote-järjestäminen
040 675 1230

Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
040 631 5011

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi