Uutiset


12.11.2018

Sote-järjestäjän ja -liikelaitoksen toimintatavat täsmentyvät työpajoissa ja toiminnan simulointipäivissä marraskuussa

Hyppyruutu, kuva Tuula PalasteLiikelaitoksen talouden ja palveluiden ohjaaminen on nyt suunnitteilla olevassa sote-mallissa järjestäjän tärkeimpiä tehtäviä. Järjestäjä määrittelee, miten liikelaitoksen palveluita rahoitetaan.

Neuvottelumenettelytyöpajassa on päädytty siihen, että vaikka rahoitus lähtökohtaisesti myönnettäisiin yhdellä kerralla, osa rahoituksesta voitaisiin kuitenkin myöntää asiakasryhmä-, alue- tai palvelukohtaisesti tai määriteltyihin strategisiin painopisteisiin sidottuna.

Liikelaitoksen mahdollinen ylijäämä jää liikelaitokseen. Ylijäämä käytetään järjestäjän asettamien periaatteiden mukaisesti, esimerkiksi painopistealueiden kehittämiseen tai henkilökunnan bonuksiin. 

Talouden ennustaminen (tuotantorakenteen suunnassa) on melko tarkkaa jo nykyään, mutta tulevaisuudessa korostuu se, miten toimitaan proaktiivisesti ennusteista saatavien tietojen pohjalta ja ohjataan palvelutuotantoa tiedolla.

Vuosittain hyväksytään talousarvio, jossa vahvistetaan liikelaitoksen budjetti ja täsmennetään strategian linjauksia. Täsmennykset voivat koskea esimerkiksi markkinoiden hyödyntämistä, palveluverkkoa tai palveluiden saatavuutta koskevia asioita.

Ongelmatilanteissa (ainakin strategisilla painopistealueilla) järjestäjä muodostaa liikelaitoksen kanssa työryhmän, jossa määritellään korjaavat toimenpiteet. Liikelaitos valmistelee esityksen korjaavista suunnitelmista, mutta järjestäjä hyväksyy, hylkää tai muokkaa niitä. 

Ensimmäinen vaihe huipentuu järjestäjän ohjauksen simulointiin 

Liikelaitoksen ohjauksen työstäminen jatkuu seuraavan kerran simulointiharjoituksessa 14.–15.11. Sitä ennen täsmennetään vielä joitakin teemoja yksilö- ja ryhmäkeskusteluissa.

Simuloinnin ajankohdaksi on valittu kuvitteellisen liikelaitoksen kolmas toimintavuosi. Simuloinnin tavoitteena on määrittää järjestäjän ohjauksen taso liikelaitoksessa ja intensiteetin tarkentamisen keinot tilanteessa, jossa liikelaitoksen tavoitteisiin pääsyssä havaitaan haasteita, tai tavoitteita on tarve tarkentaa. Lisäksi halutaan tuottaa havaintoja tarkoituksenmukaiseen talouden ohjauksen malliin tulevaisuudessa.

Lisätietoja: 

Suvituulia Taponen
hankejohtaja, palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus
040 762 9508
suvituulia.taponen@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi