Uutiset


30.8.2018

Sähköiset asiointipalvelut yhdistävät maakunnan asukkaat ja ammattilaiset

Sähköisen asioinnin kickoff 28.8.2018

Maakuntauudistuksen myötä sähköisen asioinnin, kuten terveydenhuollon ajanvarauksen ja neuvonnan, palvelut yhtenäistyvät Uudellamaalla. Sähköistä asiointia suunnittelevan projektin aloitustilaisuudessa 28. elokuuta kuultiin valmistelun tilannekatsaukset ja keskusteltiin maakunnan digipalveluihin kohdistuvista odotuksista.

> Katso tilaisuuden tallenne Kunta-tv:stä

> Valmistelijoiden esitysmateriaalit (pdf)

Sähköisen asioinnin projektissa siirretään maakuntaan sen järjestämisvastuulle tulevat sähköisen asioinnin palvelut, jotka ovat nyt kuntien, kuntayhtymien ja virastojen hallinnassa. Asukkaiden kannalta projektin näkyvimpiä tuotoksia ovat maakunnan verkkosivustot ja digituen palvelut.

Uudistuksessa sähköisten palveluiden varaan lasketaan paljon, sillä kustannusten kasvun hillintä nojaa pitkälti digitalisaation etenemiseen ja siihen, että sähköisten palveluiden pariin saadaan yhä useammat asukkaat.

Taustalla vaikuttavat myös tarve kehittää toimintaa ja lisätä asiakaslähtöisyyttä: millaisia sähköisiä palveluja asukkaat tarvitsevat ja miten maakunta tuo ne tarjolle? Lisäksi maakunnan palvelujen on toimittava valtion ja kuntien palvelujen rinnalla niin, että asiointipolut ovat asiakkaiden kannalta sujuvia.

Nykyisin sähköisen asioinnin palveluja on toteutettu kuntakohtaisesti, mistä on seurannut eroja palvelujen tasossa eri puolilla maakuntaa. Sähköisen asioinnin projektissa määritelläänkin nyt vähimmäistaso maakunnan laajuisille palveluille.

Sähköisen asioinnin tuotettava aitoa lisäarvoa

Seminaarin toisessa osassa keskusteltiin maakunnan sähköisiin palveluihin kohdistuvista odotuksista.

Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen Tuusulan sosiaali- ja terveystoimesta nosti esille sen, että digitaalisen asiointitapahtuman on tuotettava lisäarvoa asiakkaalle esimerkiksi nopeuden tai paikasta riippumattoman palvelun muodossa. Pelkkä paperilomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon ei lisäarvoa vielä tuota.

Järvenpään kaupungin tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Hanna Downton muistutti, että sähköiseltä asioinnilta toivotaan raja-aitojen hämärtymistä ja palvelujen käyttöönoton helpottumista myös ammattilaisten näkökulmasta. Keskeneräiset tai hajallaan olevat järjestelmät rasittavat sote-henkilöstöä aiheuttaen ymmärrettävästi muutosvastarintaa.

Apotti-hankkeen toiveena on, että palveluissa kehitetään kokonaisuutta, ei yksittäisiä palasia. Kehityspanosta kannattaa myös keskittää, jotta päällekkäisyyksiä voitaisiin välttää, Apotti-hankkeen toiminnan kehittämispäällikkö Johanna Stenqvist opasti maakuntavalmistelua.

Pelastustoimi puolestaan kehittää toimintaansa mielellään valtakunnallisesti, mutta Uudenmaan pelastuslaitosten nykyistä yhteistyötä tukevat sähköiset palvelut ovat aina tervetulleita. Sähköisten palvelujen kehittämisessä on erityisesti muistettava, että pelastustoimi on ympärivuorokautista poikkeustilanteisiin vastaamista. Palvelujen on toimittava huonommissakin keleissä, Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki konkretisoi.

Lisätietoja:

Leena Turpeinen, hankejohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
050 325 6917

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi