Uutiset


22.2.2018

Rekrytoinnit toivat uusia asiantuntijoita hankkeeseen – Painotus erityisesti sote-valmistelussa

Muistiinpanoja, kuva: Anni LevonenJoulukuussa aloitetun rekrytointikierroksen tuloksena uudistushanke on saanut riveihinsä erityisesti asiantuntijatason valmistelijoita. Tehtäviin on valittu alkuvuoden aikana noin 60 tuoretta kasvoa, mikä on huomattava lisäys hankehenkilöstön määrässä. Valituista osa on jo ehtinyt aloittaa tehtävissään.

Hanke vastaanotti 480 hakemusta lähes 40 avoimeen tehtävään. Haastatteluissa kävi noin 80 hakijaa, joten rekrytointiprosessi oli iso ponnistus. Askel oli kuitenkin valmistelun kannalta merkittävä, sillä asiantuntijoiden avulla maakunnan konkreettinen toiminta alkaa hahmottua.

Pelastustoimen valmistelusta vastaavan hankejohtajan rekrytointi on edelleen avoinna. Tehtävään saadut hakemukset huomioidaan prosessin jatkuessa.

Valmisteluhenkilöstön määrä on kasvanut jo lähemmäs kahtasataa, kun mukaan luetaan myös ICT-hanke.

Substanssiosaaminen korostui sote-liikelaitoksen valinnoissa

Hankejohtaja Maarit Sulavuori on liittynyt sote-liikelaitoksen valmistelutiimiin.

Kokoaikaisina sote-liikelaitoksen valmistelijoina aloittavat Tiina Karppinen, Pia Heiskari ja Laura Niiniviita. Osa-aikaisesti liikelaitosta valmistelevat Päivi Mäkimartti, Piia Niemi-Mustonen, Visa Honkanen, Tom Silfvast, Jukka Louhija, Leena Koponen, Sebastian Kaste, Merja Auero, Jari Linden, Jyrki Perttunen, Matti Holi, Sari Karisto, Virve Flinkkilä, Leena Forss-Latvala sekä Olli Huuskonen.

Osa-aikaiset liikelaitosvalmistelijat syventävät ja avustavat kunnallisissa valmisteluryhmissä tehtävää valmistelua ja tuovat omaa substanssiosaamistaan hankkeeseen. Johdon assistenttina liikelaitospuolella toimii Kaarina Heikinheimo.

Sote-järjestämisen hankekorissa viisi kokonaisuutta

Sote-järjestämisen hankekoriin kuuluu tällä hetkellä viisi kokonaisuutta, jotka ovat osallisuus, integraatio, viranomaistoiminta, sopimukset ja sote-keskusohjaus.

Sote-järjestämisen tiimissä toisena integraation hankejohtajana on aloittanut osa-aikaisesti Saila Nummikoski. Samassa tiimissä sote-keskusten ohjauksen hankejohtajana aloittaa Sanna Svahn niin ikään osa-aikaisesti.

Sote-järjestämisen valmistelijat sijoittuvat yhteen tai useampaan hankkeeseen, mutta ovat myös muiden tiimin hankejohtajien käytössä. Osallisuushankkeessa aloittavat valmistelijoina kokoaikainen Katja Syvärinen sekä Pirkko Excell, Lilli Väisänen ja Taru Syrjänen osa-aikaisina. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan osa-aikaisiksi asiantuntijoiksi on valittu Anna Väinälä ja Lea Pihkala.

Helena Nyman-Jokinen jakaa työaikansa integraation ja viranomaistoiminnan kesken. Sopimukset-hankkeessa aloitti osa-aikaisena Sampo Pajari kustannuslaskennan asiantuntijana. Pajari osallistuu myös tuotteistukseen.

Järjestämisen tehtävissä osa-aikaisena aloittaa myös Sari Palojoki. Iida Vuokko on valittu osa-aikaiseksi kirjanpitäjäksi.

Suvituulia Taponen on mukana sopimukset-hankkeessa painopisteenään asiakassetelit. Hän tukee myös sote-keskuksen ohjaushanketta.

Koko sote-järjestämisen tiimiä tukevat Marianna Juosila ja osa-aikaisesti Katja Rantala. Heidän päätehtävänään on keskittyä tässä vaiheessa tukemaan projektien hallintaa.

Sihteeritukea antavat osa-aikaisesti Anne Nikkanen ja Kristina Frietsch-Muttilainen. Sihteereistä Tanja Ehanto on myös liikelaitostiimin käytettävissä tarvittaessa. Muutaman henkilön osalta rekrytointeja viimeistellään vielä.

Viestinnän, HR:n ja tukipalveluiden tiimit muotoutuivat

Rekrytointien myötä valmistelun tiimit viestinnän, henkilöstöasioiden ja tukipalveluiden osalta ovat muotoutuneet.

Viestintäratkaisuja uudelle maakunnalle suunnittelevat sisäisen viestinnän asiantuntija Elisa Tikka ja verkkoviestinnän asiantuntija Anju Asunta sekä markkinointiviestinnän asiantuntija Heidi Ketola. Viestintätehtävissä on aloittanut myös viestintäassistentti Saana Sauro.

Juhani McBreen työskentelee HR-projektipäällikkönä. Tiina Auranne vastaa osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin valmistelusta sekä rekrytoinneista. Hanna Björkstrand valmistelee palvelussuhdeasioita yhdessä Sari Kuoppamäen kanssa, joka siirtyy hankkeeseen osa-aikaisesti Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta. HR-assistenttina aloittaa Tarja Makkonen.

Tukipalveluiden osa-aikaisina valmistelijoina aloittavat Tuula Karhumäki, Ann-Marie Turtiainen ja Kaija-Leena Kristola.

Ruotsinkielisten palveluiden selvityshenkilöinä aloittavat Christina Gestrin ja Säde Pitkänen.

Elinvoimatoimialalle hankejohtaja ja valmistelijoita

Jaakko Pesola aloittaa elinvoimatoimialan valmistelusta vastaavana hankejohtajana maaliskuussa. Eeva-Riitta Puomio ja Juha Nurmi on valittu elinvoimatoimialan osa-aikaisiksi valmistelijoiksi.

Lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta vastaavaksi hankejohtajaksi on valittu Teemu Seppälä.

Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen osa-aikainen selvityshenkilö on Pirjo Räsänen.

Osa-aikaisiksi juristeiksi on valittu Elina Yli-Koski, Ulla Vuolle ja Iiris Laukkanen.

ICT-hankkeen toisena johtajana on aloittanut Arja Rantanen. Hän jatkaa Helena Ylisipolan työtä.


Lisätietoja:
Inka Tikkanen-Pietikäinen, hallintopäällikkö
040 554 5538


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi