Uutiset


25.1.2018

Raportti kokoaa yhteen strategiavalmistelun aineistoja

Verkosto

Uusimaa 2019 -hanke julkistaa ”Tienviittoja Uudenmaan maakunnan tulevaisuuteen” -raportin. Raportti on käynnissä olevan maakuntastrategian valmistelun keskeinen tausta-aineisto.

Uudenmaan maakunta- ja sote-valmistelun poliittisena ohjausryhmänä toimiva maakuntahallitus päättää strategiasta keväällä 2018. Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto puolestaan päivittää strategian aloitettuaan työnsä vuoden 2019 alussa. Maakuntastrategian avulla ohjataan maakuntakonsernin eri osien tavoitteiden laadintaa ja resurssien allokointia.  

Nyt julkaistavan raportin tausta-aineistona ovat maakunnan elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia kuvaavat muuttujat ja laaja, maakunnassa jo aiemmin tehty skenaariotyö.

– Haemme hyvää alueellista vuoropuhelua ja yhteistä näkemystä, kertoo Uusimaa 2019 -hankkeen strategiatyöstä vastaava hankejohtaja Markus Pauni.

Maakuntastrategiaa on työstetty maakuntahallituksessa, maakuntavaltuuston seminaarissa, muutos- ja hankejohdon strategiatyöpajoissa, henkilöstöfoorumissa, maakuntaparlamentissa, sote-virkamieskoordinaatioryhmässä sekä monien muiden kokousten yhteydessä. Lähiaikoina sitä käsitellään myös kuntajohtajien kanssa.

– Tulemme käymään strategiasta keskustelua myös asukkaiden ja maakunnan tulevan henkilöstön kanssa. Heti kun hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä maakunta- ja sote-lakipaketista, järjestämme laajan verkkopohjaisen pohdinnan uuden maakunnan tulevaisuudesta ja tavoitteista, lisää Pauni. 


Maakunta laatii myös sote-palvelustrategian ja palvelulupauksen. Nämä pohjaavat maakuntastrategiaan ja linjaavat tarkemmin asukkaille järjestettävien palveluiden kriteerejä. 

Maakuntastrategia ohjaa valmistuttuaan myös alueen edunvalvontaa. Maakunnan vahvuudet ja heikkoudet saadaan yhdessä näkyviin ja tämä näkemys ohjaa valtion kanssa käytäviä neuvotteluja maakunnan taloudellisista ja muista voimavaroista.

– Tiedetään mitä tarvitaan, jos pitää lähteä karvalakin kanssa liikkeelle, toteaa Uusimaa 2019 -hankkeen muutosjohtaja Markus Sovala.


Uusimaa pääsi uudistustyöhön muita maakuntia myöhemmin, mutta on kirinyt tahtia kiinni rivakalla otteella.

– Valmistelumme on edennyt siihen tilanteeseen, jossa juuri nyt pitääkin olla, iloitsee Uusimaa 2019 -hankkeen sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö.> Tienviittoja Uudenmaan maakunnan tulevaisuuteen – Katsaus toimintaympäristöön ja sen muutokseen (pdf, 3,6 Mt)

Lisätietoja:

Markus Pauni
Hankejohtaja, strategia
050 439 5612

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi