Uutiset


9.11.2018

Pelastuslaitosten edustajat mukana valmistelemassa maakuntaa

Pelastuslaitoksien edustajat - yhteiskuva

Kimmo Markkanen Länsi-Uudenmaan, Ilkka Eskelinen Itä-Uudenmaan ja Ville Mensala Helsingin kaupungin pelastuslaitoksilta valmistelevat laitosten ICT- ja HR-järjestelmien integrointia osaksi maakunnan järjestelmiä.
Uudenmaan maakunnassa on vuoden 2021 alusta maakunnan turvallisuustoimialasta ja pelastuspalvelujen järjestämisestä vastaava toiminto sekä pelastusliikelaitos, johon yhdistetään maakunnan nykyiset neljä pelastuslaitosta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos isäntäkuntanaan Espoo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos isäntäkuntanaan Vantaa, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos isäntäkuntanaan Porvoo sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitos muodostavat Uudenmaan pelastuslaitoksen.
Uudesta pelastuslaitoksesta tulee keskeinen osa maakunnan toiseksi suurinta toimialaa sekä samalla Pohjoismaiden suurin pelastuslaitos noin 2 000 työntekijän voimin. Laitosten yhdistäminen perustuu valtion tekemiin linjauksiin.

Esiselvityksellä valmistaudutaan yhdistymiseen

Osana Uusimaa 2019 -hanketta toteutetaan helmikuun 2019 loppuun mennessä esiselvitys, joka edesauttaa nykyisten pelastuslaitosten yhdistämistä. Esiselvityksen tavoitteena on turvallisen siirtymän edistäminen erityisesti henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta järjestämisvastuun siirtyessä vuodenvaihteessa 2020–2021 kunnilta maakunnalle. 

–Turvallisen siirtymän varmistaminen on asiakkaan näkökulmasta olennaisin asia. Samalla se on keskeinen tavoite valmistelutyössämme, toteavat yhteen ääneen Kimmo Markkanen Länsi-Uudeltamaalta, Ilkka Eskelinen Itä-Uudeltamaalta ja Ville Mensala Helsingistä. 

Esiselvitys toteutetaan siihen osallistuvien pelastuslaitosten kanssa solmittavien yhteistyösopimusten kautta. Sen keskeisiä fokusalueita ovat työaika-, resurssi- ja työvuorosuunnittelu sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ICT-järjestelmät. Esiselvityksen tuloksena syntyy arvio siitä, mitkä pelastustoimen toimialakohtaiset erityisratkaisut ovat tarpeen maakunnan käyttöön tulevien kaikille yhteisten järjestelmien lisäksi. 

Myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on aktiivisesti selvitystyössä mukana. Työn tulokset tulevat olemaan heti tuoreeltaan käytettävissä Uudenmaan pelastuslaitosten välisessä nykyisessä HIKLU-yhteistyössä.

Lisätietoja:

Tero Suursalmi
lakimies, pelastustoimen järjestämisen valmistelija 

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi