Uutiset


8.6.2018

Oma maakunta -tilaisuudessa keskusteltiin maakunnan käynnistämisestä

Oma maakunta -tilaisuus 6.6.2018Ministeriöiden järjestämä Oma maakunta -kierros pysähtyi Uudellamaalla 6. kesäkuuta.

Keskustelutilaisuudessa ministeriöiden asiantuntijat vastasivat uusmaalaisten valmistelijoiden ja vaikuttajien kysymyksiin uudistuksen toimeenpanosta. Iltapäivän työpajoissa pureuduttiin konkreettisella tasolla maakunnan rakentamisen teemoihin.

Maakunnan poliittiselle päätöksenteolle jätettävä riittävästi aikaa

Muutosjohtaja Markus Sovala kertoi puheenvuorossaan, että Uudellamaalla valmistelu etenee, mutta maakuntavaalien siirtymisen myötä toimeenpanon aikataulu ei näytä enää realistiselta.

– Pullonkaula on poliittisessa päätöksenteossa: onnistuuko hallitus ja eduskunta saamaan lainsäädännön aikaan ja toisaalta jätetäänkö maakunnan poliittisille päättäjille riittävästi aikaa tehdä maakunnalle kuuluvat päätökset, Sovala kysyi.

Riskinä on, että vaalien ja maakunnan käynnistämisen väliin jää niin vähän aikaa, että poliittiset päättäjät eivät ehdi käsitellä maakunnan toimintaa ohjaavia keskeisiä periaatteita.

– Ja maakunnan virkoja ei voida täyttää ennen kuin maakunnan organisaatiorakenteesta on päätetty, Sovala muistutti.

Isossa maakunnassa kaikkia asioita ei voida tuoda poliitikkojen pöydälle kerralla, vaan päätöksenteko on aloitettava laajoista kokonaisuuksista ja edettävä kohti yksityiskohtia.

Voisivatko isot maakunnat aloittaa pieniä myöhemmin?

Maakuntien aloitusaikaan liittyen Uudenmaan muutosjohtajat halusivat nostaa keskusteluun myös sen vaihtoehdon, että toimintojen siirto kunnista maakuntiin voisi tapahtua eri aikoihin eri maakunnissa.

Tällöin isoimmat maakunnat voisivat aloittaa toimintansa oman aikataulunsa mukaisesti sitten, kun budjettiin ja johtamisjärjestelmään liittyvät kysymykset on ratkaistu.

Sovalan mielestä nykytiedon valossa realistinen aloitusajankohta Uudenmaan maakunnalle olisi tammikuussa 2021 tai aikaisintaan vuoden 2020 puolivälissä.

Mikä on Suomen tahtotila?

Avauspuheenvuoron tilaisuudessa pitänyt alivaltiosihteeri Päivi Nerg kuljetti ajatuksia suomalaisen yhteiskunnan yhteiseen tahtotilaan. 

Uudistuksen tarpeellisuudesta on Nergin mukaan yhtenäisiä näkemyksiä ja palvelujen kehittämiseen halutaan löytää ratkaisuja. Nyt vain väännetään kättä toteuttamisen malleista.

Nerg korosti, että sote-palveluiden tilanne on Suomessa hyvä, mutta nyt pitää varmistaa, että näin on myös kymmenen vuoden päästä. Esimerkiksi palveluiden saatavuudessa on havaittavissa eroja jo nyt. Fuusioprosessin lisäksi kyseessä on myös valtava systeemin muutos, kun valinnanvapaus kytkeytyy osaksi uudistusta.

Nerg muistutti, että kuntien rooli säilyy vahvana jatkossakin. Maakunta on kumppani kunnille ja valtiolle. Tätä ajatusta on edistetty myös Uudenmaan strategiassa, jossa maakunta nähdään toimijoiden muodostamana ekosysteeminä.

Lisätietoja: 

Markus Sovala, muutosjohtaja
040 664 6091

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi