Uutiset


8.1.2018

Muutosjohtajat ehdottavat korjauksia valinnanvapausjärjestelmään – Uudistus saadaan maaliin parannukset huomioimalla

Verkostossa

Markus Sovala ja Timo Aronkytö ehdottavat maanantaina julkaisemassaan muistiossa korjauksia valinnanvapausjärjestelmään. He pitävät uudistusta tarpeellisena ja uskovat ehdotusten mahdollistavan valinnanvapauden toteuttamisen.

Muutosjohtajat antavat konkreettisia korjausehdotuksia asiakasseteliä ja sote-keskuksia koskeviin malleihin. 

– Maakunta ei voi käynnistää sellaista valinnanvapausjärjestelmää, jota se ei voi taloudellisesti ylläpitää. Kestämätön järjestelmä vaarantaisi sote-palvelut, muutosjohtaja Sovala kertoo muistion taustasta. 

– Oikein toteutettuna valinnanvapaus tukee palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä. Se myös takaa, että palveluntuottajat ajattelevat asiakkaan etua, sote-muutosjohtaja Aronkytö täydentää.

Toimivan valinnanvapauden kolme näkökulmaa 

Muutosjohtajien arvion mukaan hyvässä valinnanvapausjärjestelmässä on otettu huomioon niin asiakkaan, sosiaali- ja terveyspolitiikan kuin toteuttamisenkin näkökulma. Kestävä valinnanvapausmalli vastaa tavoitteisiin, mutta sen osat ovat kuitenkin tasapainossa keskenään. 

Hallituksen linjaus siitä, että subjektiivinen asiakasseteli ei koske erikoissairaanhoitoa ei muutosjohtajien arvion mukaan poista kokonaan toteuttamiseen liittyviä huolia. Järjestäjän ja tuottajan erottaminen, palvelupolkujen toimivuus sekä hallittu siirtymä monituottajamalliin on varmistettava.

Korjausesityksiä asiakasseteliin ja sote-keskusmalliin 

Ensisijaisena ratkaisuna asiakasseteliin muutosjohtajat esittävät, että asiakassetelistä subjektiivisena oikeutena luovutaan. Tämä turvaa maakunnalle mahdollisuuden käyttää parhaiten tarkoitusta vastaavia keinoja palveluiden järjestämiseen. Keinovalikoimassa ovat tällöin esimerkiksi kilpailutukset ja puitesopimukset.  

Jos asiakassetelistä tulee kuitenkin subjektiivinen oikeus, on maakunnalla oltava mahdollisuus vaikuttaa sen käyttöehtoihin. Asiakassetelin käyttö ei saa esimerkiksi uhata maakunnan budjetin tasapainoa, muutosjohtajat linjaavat. 

Sote-keskusten osalta muutosjohtajat esittävät, että vapaata markkinoille tuloa säädellään. Järjestäjän tulee palveluverkkoa suunnitellessaan turvata se, että palvelut ovat asiakkaiden saatavilla.

Maakunnille vastuu palvelujärjestelmän ohjaamisesta 

Sovala ja Aronkytö muistuttavat, että järjestäjän velvollisuus on valvoa asukkaiden etua ja tuottaa asiantuntijatietoa palvelutarpeesta. Maakunta luo sellaisen järjestelmän, joka parhaiten tukee asukkaiden hyvinvointia. 

Maakunnissa pitää olla mahdollisuus päätyä erilaisiin ratkaisuihin, jolloin markkinoiden avaamisen laajuus ja vauhti riippuu maakunnan ominaispiirteistä ja poliittista valinnoista. 

Yksityisestä palvelutuotannosta saadaan parhaiten vaikuttava osa palvelujärjestelmää, kun maakunnalla on mahdollisuus säätää palvelutuotannon avautumista. Tällöin palvelupolut toimivat ja kaaoksenomainen siirtymä vältetään.

> Muutosjohtajien muistio valinnanvapaudesta

Lisätietoja:

Markus Sovala, muutosjohtaja
040 664 6091

Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
040 631 5011

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi