Uutiset


5.12.2017

Maakuntavaltuustossa vilkas keskustelu valinnanvapaudesta

Valtuuston kokous 5.12

Maakuntavaltuusto kävi laajan lähetekeskustelun hallituksen reformin valinnanvapausuudistusehdotuksen tiimoilta.

Uudenmaan maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11.12.2017 ja päättää annettavan lausunnon sisällöstä.

Muutosjohtaja Timo Aronkytö luetteli aluksi Uudenmaan keskeiset vaatimukset: Maakunnalla pitää olla oikeus rajata asiakasetelin käyttöä silloin kun se on sen näkökulmasta tarpeellista, vaati Aronkytö. Maakunnalla pitää myös olla mahdollisuus vaikuttaa siirtymäaikoihin ja lisätä vaiheistusta sekä ajallisesti että asiallisesti.

Kokoomus: kilpailu parantaa palvelujen laatua

Valtuustossa esitettiin ryhmäpuheenvuorot ja niitä täydentävät puheenvuorot. Maakuntavaltuuston suuren ryhmän puheenvuoron piti maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Seija Muurinen (kok.). Hän kertoi ryhmän kannattavan valinnanvapauden lisäämistä asiakasnäkökulmasta. Muurinen muistutti palveluun pääsyn odottamisen aiheuttavan inhimillistä kärsimystä ja palvelujen laadun paranevan kilpailun myötä.

Muurisen mukaan valinnanvapauslailla voidaan lyhentää jonoja ei-kiireelliseen erikoissairaanhoitoon. Hänen mukaansa myös pienet toimijat pääsevät palvelusetelin myötä palvelutuottajiksi. Myös ruotsinkielisten on helpompi saada omankielistä palvelua. 

Vihreät: valinnanvapausesitys uhkaa uudistuksen tavoitteita

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitäneen maakuntavaltuutettu Kati Juvan mukaan Suomi tarvitsee kunnollisen sote-uudistuksen, mutta nykyinen valinnanvapausesitys uhkaa sille asetettuja tavoitteita: terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ei toteudu, integraatio ei parane, eikä kustannusten kasvua saada hillittyä.

Vihreiden mukaan eniten palveluita tarvitsevat ihmiset jäävät pirstoutuneiden palveluiden armoille. Markkinallistettujen sote-keskusten ongelmana olisi Juvan mukaan muun muassa väestövastuun ja sitä myöten ennaltaehkäisyn kannusteiden puute. Juva totesi myös, että erikoissairaanhoidon laaja valinnanvapaus vaarantaa päivystystoiminnan ja laajamittainen kirurgisen toiminnan yksityistäminen johtaa kriisivalmiuden heikkenemiseen.

Jotta järjestämisen edellytykset täyttyisivät, pitäisi maakunnalla Juvan mukaan olla verotusoikeus. Hän totesi vihreän maakuntavaltuustoryhmän vaativan, ettei valinnanvapauslakia sen nykymuodossa hyväksytä.

SDP: Maakunnalle oikeus rajoittaa asiakassetelien käyttöä

Sosiaalidemokraattien maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoron pitänyt maakuntavaltuutettu Jussi Kukkola muistutti, ettei Suomessa ole aiempaa vertailupohjaa näin suuresta uudistuksesta ja että on olemassa uhka, etteivät reformille asetetut tavoitteet tule toteutumaan.

Kukkola esitti pelon, että jopa puolet nykyisten julkisten sairaaloiden toiminnasta siirtyisi markkinoille. Tämä vaarantaisi sairaaloiden päivystysvalmiuden ja siirtäisi hoidon painopisteen vakavien sairauksien hoidosta pikkuvaivojen hoitoon.

Kukkola vaati maakunnille oikeutta itse päättää asiakassetelien käytöstä ja käytön rajoittamisesta. Kirurgisiin toimenpiteisiin ulotettu asiakassetelijärjestelmä vaarantaisi nykyisen, toimivan, erikoissairaanhoidon sekä ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen.

Kukkola peräänkuulutti selkeää laatukriteeristöä, jotta asiakas pystyisi tekemään faktoihin perustuvan valinnan eri palveluntuottajien välillä. Hän kertoi ryhmänsä kantana, että esitettyä valinnanvapauslakiehdotusta ei nykyisessä muodossaan pitäisi viedä eteenpäin. Nykyinen lainsäädäntö riittäisi valinnan mahdollisuuksien kehittämiseksi esimerkiksi palvelusetelin käyttöä asteittain laajentamalla.


Vasemmistoliitto: pirstoutuvat palvelut vaikeasti hallittavissa


Vasemmistoliiton maakuntavaltuutettu Pia Lohikoski totesi, ettei hallituksen esitys kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja, vaan riskinä on asiakasmaksujen kasvu. Lohikoski lisäsi, että uudistuksesta seuraisi tuotannon hajanaisuutta, joka heikentäisi paljon palveluja tarvitsevien hoidon saatavuutta ja laatua.

 

Kun palveluiden tuotanto pirstoutuu usealle eri toimijalle, hajaantuu myös tieto ihmisten elinolosuhteista, hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista tekijöistä. Tämä vaikeuttaa kokonaisvaltaista vaikuttamista ja ennaltaehkäisevää työtä, muistutti Lohikoski.

 

Vasemmistoryhmän mukaan lainsäädännöllä ei saa rajoittaa maakunnan itsemääräämisoikeutta esimerkiksi erikoissairaanhoidon järjestämisessä. Valinnanvapauden ulottaminen esitetyssä muodossa erikoissairaanhoitoon vaarantaisi vakavasti sairaiden potilaiden hoidon saatavuuden ja laadun. Laajalla asiakassetelien käytöllä olisi kohtalokkaat seuraukset sairaaloiden päivystystoiminnalle. 

 

Lohikosken mukaan Uudenmaan maakunta voisi olla pakotettu lakkauttamaan Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaalat, koska niissä loppuisi päivystystoiminta kokonaan. Uudenmaan liiton tulee vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmän mielestä vaatia lausunnossaan lakiluonnoksen hylkäämistä nykymuodossaan.

 

RKP: vaiheittainen toteutus mahdollistaa virheistä oppimisen


Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäpuheenvuorossa maakuntavaltuutettu Björn Månsson piti valinnanvapautta sinänsä tavoiteltavana asiana, mutta muistutti sen olevan helpointa toteuttaa perusterveydenhuollossa ja hammashuollossa isoilla paikkakunnilla. Syrjäseuduilla kyseessä on Månssonin mukaan ”vackert theori”.

Månsson pelkäsi jo olemassaolevan soteintegraation vaarantuvan, ja vaati muutosta toteutettavaksi kokeilualueilla ja vaiheittain, jotta virheistä voitaisiin oppia. Erityisesti erikoissairaanhoidon osalta Månson vaati varovaista etenemistä.

Perussuomalaiset: kriisivalmius vaarantumassa

Perusuomalaisten puheenvuorossa maakuntavaltuutettu Pia Kopra vaati kuulemaan sotessa alan parhaita asiantuntijoita nykyehdotuksen riskeistä.

Erityisesti asiakassetelijärjestelmän erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestämiselle tuomat riskit huolettavat perussuomalaisten ryhmää:

– Jos olet kirurgi ja saisit saman palkan kahdesta työstä, josta toisessa ei tarvitse päivystää, kumman valitsisit, kysyi Kopra.

Perussuomalaisten ryhmä arveli myös kriisivalmiuden vaarantuvan. Suuronnettomuuden ja poikkeusolojen velvoitteita ei ole lakiluonnoksessa määritelty niin, että kansalaisten turvallisuus voidaan varmistaa, totesi Kopra ja muistutti Huoltovarmuuskeskuksen samansuuntaisesta lausunnosta.

Myös ensihoidon suhde valinnanvapauden myötä valitun palvelun sijaintiin on ongelmallinen, muistutti Kopra, ja esitti, että nyt pitäisi hengähtää ja korjata esityksen virheet.

Kristillisdemokraattien puheenvuorossa Tiina Tuomela varoitti hoitoketjujen pilkkoutumisesta ja vaati kansalaisten näkökulmaa sekä integraatiota ja yhdenvertaisuutta lakimuutoksen keskiöön.

Lisätietoja:

Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
040 631 5011


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi