Uutiset


6.6.2018

Maakuntahallitus hyväksyi valmisteluvaiheen strategian – Uusi verkkosivusto esittelee strategian painopisteet

PyöräilijäUudenmaan maakuntahallitus hyväksyi valmisteluvaiheen strategiset linjaukset kokouksessaan 4. kesäkuuta. Hallitus puolsi täsmentyneiden tavoitteiden lisäksi strategiassa esitettyä arvopohjaa, indikaattoreita ja keinoja.

Nyt hyväksytty strategia toimii valmistelun tukena, sillä se antaa uuden maakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun pitkän aikavälin tavoitteellista näkymää. Maakuntastrategiasta on siis valmisteltu ensimmäinen versio, jota vaaleilla valittava uusi maakuntavaltuusto päivittää omien näkemystensä mukaisesti.

Strategiaa on käsitelty syksystä 2017 alkaen työpajoissa, keskustelutilaisuuksissa ja verkkopohjaisessa aivoriihessä, johon vastasi toukokuussa 2018 yli 3 000 Uudenmaan tulevaisuudesta kiinnostunutta keskustelijaa.

–Uuden maakunnan strategiapohja haastaa maakunnan valmistelussa mukana olevat katsomaan myös pidemmälle, valmisteluvaiheen taakse. Strategia antaa pitkän tähtäyksen selkänojan maakunnan rakenteisiin, prosesseihin, talouteen ja toimintamalleihin liittyvään valmistelutyöhön, kertoo strategiajohtaja Markus Pauni.

Palvelustrategia tulee osaksi strategiaa

Strategia täydentyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, jonka valmistelu on käynnissä. Palvelustrategiassa maakunta linjaa sille kuuluvien sote-palveluiden pitkän aikavälin tavoitteet.

Strategian linjauksia konkretisoidaan parhaillaan myös uuden maakunnan teemakohtaisten ohjelmien suunnittelutyössä. Ohjelmat sisältävät tarkempia linjauksia ja keinoja strategian tavoitteisiin pääsemiseksi tulevaisuudessa.

–Strategia on myös tärkeä työkalu maakunnan koetalousarvion, julkisen talouden neuvottelumenettelyn sekä järjestäjän ja tuottajien välisten palvelusopimusten suunnittelutyössä ja simuloinnissa. Strategia avaa myös mielenkiintoisen näkymän maakuntavaalikeskusteluille sekä vaaleilla valittavan valtuuston johdolla tapahtuvalle strategiatyölle ja päivityksille, Pauni lisää.

Uusi sivusto esittelee strategian painopisteet

Strategiavalmistelun osana on avattu verkkosivusto, johon on koottu Uudenmaan strategiset painopisteet ja niitä kuvaavat indikaattorit. Lisäksi sivustolla on listattu keskeisimmät keinot, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Uudelle sivustolle lisätään vielä myöhemmin palvelustrategisten tavoitteiden ja palvelulupauksen sisällöt.

Tutustu maakuntastrategiaan tarkemmin:
>Maakuntastrategia.fi

Lisätietoja:

Markus Pauni, hankejohtaja, strategia
050 439 5612

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi