Uutiset


15.2.2018

Maakuntahallituksen kokouksessa esillä luottamushenkilöhallinnon valmistelu ja ICT-asiat

Rahoituspäätökset

Muutoshanke esitteli Uudenmaan maakuntahallituksen kokouksessa 12. helmikuuta luottamushenkilöhallinnon suunnittelua ja ICT-hankkeen loppuraporttia. Muutosjohtaja Markus Sovala antoi katsauksen hankkeen kevään suunnitelmiin.

Kokouksen aluksi hallinnosta vastaava hankejohtaja Lauri Tanner kertoi maakunnan luottamushenkilöhallinnon rakentamisesta ja toteuttamisen vaihtoehtoisista tavoista. Tanner nosti esiin esimerkkejä vielä avoinna olevista kysymyksistä: tuleeko maakunnalle esimerkiksi lautakuntia vai valiokuntia? Ovatko toimielimet poikkihallinnollisia vai toimivatko ne toimialoittain?

Tannerin mukaan olennainen ero kunnan ja maakunnan välillä on järjestämisen ja tuottamisen erottaminen päätöksenteossa. Järjestäjä päättää esimerkiksi palveluverkon kattavuudesta, mutta tuottajalle jää päätökset muun muassa toimintatavoista, hankinnoista ja rekrytoinneista.

– Maakunta ei ole kunta. Maakunnan päätöksentekorakenteen muoto on kunnan ja valtion rakenteiden välimuoto, Tanner tiivisti hallinnon eroavaisuuksia.

Uudistushankkeessa on tehty esiselvitys, jossa on kuvattu vaihtoehtoisia malleja ja muutosajureita. Helmikuun lopulla alkavalla haastattelukierroksella kysytään poliittisten toimijoiden näkemyksiä asiasta. Luonnos hallintosäännöstä valmistuu maakuntahallituksen pureskeltavaksi toukokuussa.

ICT-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraportti valmistunut 

Helena Ylisipola ja Mikko Rotonen esittelivät kokouksessa ICT-hankkeen suunnitteluvaiheen loppuraporttia. Suunnittelun tavoitteena on ollut taata palveluiden ja henkilöstön työnteon jatkuvuus. Vaiheittain siirrytään kohti yhtenäistä järjestelmää, joka sisältää asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä yhtenäiset hallinnon järjestelmät.

– Järjestelmiä on huomattavasti enemmän kuin aiemmat selvitykset ovat tuoneet esiin. Myös sovellusten välisiä liittymiä on enemmän, mistä seuraa kustannusten kasvua, Ylisipola summasi loppuraportin havaintoja.

Rotonen korosti myös uhkiin varautumista ja tietoturvan tärkeyttä. Kaikenlaisiin tilanteisiin pitää pystyä varautumaan, mikä otetaan valmistelussa huomioon.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa kesällä 

Muutosjohtaja Markus Sovala kertoi uudistushankkeen suunnitelmista keväälle. Hankkeen sisäistä organisaatiomallia kehitetään eteenpäin, jotta se toimii paremmin henkilöstömäärän kasvaessa.

Sovala selosti myös alustavaa aikataulua, jonka mukaisesti valmistelukokonaisuuksia tuodaan maakuntahallituksen kokouksiin keväällä.

Sovalan puheenvuoron toinen osa keskittyi väliaikaisen valmistelutoimielimen esittelyyn. Kesällä 2018 aloittavan toimielimen päätehtäväksi tulee johtaa valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa.

Muutosjohtajan mukaan tässä vaiheessa on tärkeää pohtia virkamiehistä koostuvan väliaikaisen toimielimen ja maakunnan poliittisen ohjauksen välistä suhdetta.

Lisätietoja:

Markus Sovala, muutosjohtaja
040 664 6091


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi