Uutiset


29.6.2018

Maakunnan TKI-toiminnalle hallintamalli ja politiikkaohjelma

TKI-työpajaKevään aikana maakunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalmistelussa (TKI) on rakennettu ensimmäiset luonnokset TKI-projektien hallintamallista.

Syksyllä edetään astetta konkreettisempaan suuntaan, kun maakunnan TKI-politiikkaohjelman valmistelu aloitetaan. Sen pohjalla on keväällä valmistuneen maakunnan ensimmäisen strategian linjaukset.

– TKI-hankkeet ja niiden tuloksena saatavat vaikutukset ovat yksi keskeisimmistä uuden maakunnan strategian toteuttamisen muodoista. Siksi on tärkeää, että TKI-kokonaisuus rakentuu vahvasti maakunnan strategiaprosessin ympärille, toteaa strategiajohtaja Markus Pauni Uusimaa 2019 -hankkeesta.

Tavoitteena on, että maakunnan TKI-politiikkaohjelman ensimmäinen versio on valmiina vuoden 2018 lopussa. Ohjelmassa konkretisoidaan strategisia tavoitteita teema- tai ilmiöpohjaisiksi kokonaisuuksiksi sekä kuvataan TKI-toiminnan luonnetta, resursseja ja rahoitusta maakunnassa.

Politiikkaohjelmaan sisällytetään myös yleinen malli hankkeiden ideoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta, tulosten ja vaikutusten johtamisesta sekä hankesalkkujen hallinnasta tänä keväänä tehdyn työn pohjalta.

TKI-politiikkaohjelma konkretisoituu lopulta myöhemmin maakunnassa perustettaviksi tutkimus- ja kehittämisohjelmiksi, jotka voivat olla poikkihallinnollisia tai substanssialakohtaisia. Silloin osataan jo konkreettisemmin sanoa, mitä uuden maakunnan alkutaipalella kehitetään, tutkitaan ja innovoidaan, keiden kanssa ja mistä rahoitus tulee.

Ohjelmat puolestaan pitävät sisällään useita yksittäisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, kokeiluja ja pilotteja ja niissä on mukana lukuisia eri tahoja. Eri organisaatioiden käynnissä tai suunnitteilla olevat hankkeet ovat luonnollisesti tärkeä osa myös uuden maakunnan toimintaa.

Ekosysteemiajattelussa maakunta nähdään kokonaisuutena

TKI-valmistelussa mukana oleva Aalto-yliopiston tietojohtamisen professori Pirjo Ståhle on tuonut valmisteluun vahvasti mukaan ekosysteemiajattelua. TKI-ympäristöstä valmistellaan avointa ja osallistavaa, jotta uusien ideoiden syntymiselle on suotuisat olosuhteet.

Maakunnan tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja tarjota kannusteita myös pienimuotoisille kokeiluille ja kehittämishankkeille.

Valmistelussa on mukana Uudenmaan TKI-ekosysteemin ydintoimijat, joista yksi vahvimmista on yliopistosairaala HUS ja sen yhteydessä toimivat Sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö.

– Alueen suuret kaupungit ovat olleet myös valmistelussa mukana kuten myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja seuraavassa vaiheessa myös kaikki alueella toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset ja järjestöt. Vuorovaikutus eri tahojen kanssa jatkuu ja syvenee, toteaa osallisuusjohtaja Pirjo Marjamäki Uusimaa 2019 -hankkeesta.

Uudistushankkeessa TKI-valmistelussa on tiiviisti mukana eri rooleissaan noin kymmenkunta henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimen osalta TKI-valmistelua ohjaa työryhmä, johon kuuluvat dekaani Risto Renkonen, professori Marketta Rajavaara, dekaani Hannu Nieminen, tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, professori Pirjo Ståhle, rehtori Riitta Konkola, professori Minna Kaila, toimitusjohtaja Torbjörn Stoor ja tutkimus- ja tiedeylihoitaja Riitta Meretoja. Puheenjohtajana on Pirjo Marjamäki ja sihteerinä Maarit Välikoski Uusimaa 2019 -hankkeesta.

Rahoituksen vahvistaminen maakunnan tavoitteena

Uudistuksen ympärillä oleva epävarmuus kannustaa omalta osaltaan maakuntaa aktiiviseen TKI-toimintaan.

Kehittämishankkeita voidaan käynnistää jo nyt, kuten on tehty esimerkiksi valinnanvapauskokeilun ja digituki-pilotin kanssa. Syksyllä alkava potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto tuottaa myös tietoa, joka on kehittämistoiminnan käytettävissä alusta alkaen.

Rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan on tarjolla hyvin, erityisesti EU:n suunnasta. Tarkoitus onkin hyödyntää eri rahoituskanavia entistä paremmin ja vahvistaa maakunnan rahoitusta.

Sen sijaan terveystieteelliseen tutkimukseen ohjattu valtionrahoitus on vähentynyt merkittävästi ja kehityksen pelätään jatkuvan. Rahoitusta suunnataan uuden lainsäädännön mukaan myös sosiaalitieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja:

Pirjo Marjamäki, hankejohtaja, osallisuus
040 334 6401

Markus Pauni, hankejohtaja, strategia
050 439 5612

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi