Uutiset


9.11.2018

Maakunnan sote-valmistelun tilanne hyvä Uudellamaalla

Koti-seniorit-copyright-sosiaali- ja terveysministeriöSote-järjestämisen koordinaatiojohtaja Tiina Mäki esitteli maakunnan sote-valmistelua sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntavalmistelun välisissä ohjausneuvotteluissa 24.10. Maakuntavalmistelu on nostanut valmistelun keskiöön palvelustrategian ydinajatuksen: ”Asiakkaan tarve määrittää palvelun” ja kaikkiaan valmistelussa korostetaan osallisuutta ja yhteistyötä. 

Toimivat palvelut kaiken perustana

Suurin osa Uudenmaan väestöstä on hyvinvoivaa, mutta tulevan maakunnan sote-järjestäjän valmistelussa näkyy, että alueella on vaativia väestö- ja asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat ajoittain paljon palveluja. Ikääntyvä väestö ja sen palveluihin varautuminen on strateginen haaste. Maakunnan tavoitteena on, että kotona asuisi 95 % yli 75-vuotiaista. Ikääntyneiden palveluita on kehitetty kärkihankkeessa ja kehitystyö jatkuu osana maakuntavalmistelua. 

Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittelyllä varmistetaan integraation sujuva toteutuminen. Palveluketjut ovat palvelutuotannon ylätason ohjausta ja ne voivat sisältää hoitavien ja ehkäisevien sote-palveluiden lisäksi järjestöjen ja kunnan palveluita. 

Palveluntuottajien ohjaus on keskeinen järjestäjän keino varmistaa palvelut asukkaille. Tuottajien ohjausmalleja testataan muun muassa simuloinnilla. Uudenmaan liikelaitoksen ohjauksen simulointi -harjoitus toteutetaan 14.–15. marraskuuta. 

Suoran valinnan palveluiden ohjaus tulevassa maakunnassa

Suoran valinnan palveluiden ohjauksella varmistetaan palvelujen tarjonnan ja saatavuuden parantuminen. Maakuntaan muodostuu todennäköisesti laajat valinnanvapausmarkkinat, mutta näin ei kuitenkaan ole kaikkien maakunnan kuntien alueella. Haja-asutusalueilla voidaan käyttää kannustimia tarjonnan synnyttämiseksi ja muutoinkin hallintopäätöksellä, rahoitusmalleilla ja sopimuksilla ohjata tuotantoa haluttuun suuntaan. Viime kädessä liikelaitos varmistaa yhdenvertaisen saavutettavuuden. Väestölle voidaan tarjota myös lisää digitaalisia ja kotiin vietäviä palveluita. Lähellä olevien palveluiden tarjonta todennäköisesti kapenee, mutta aukiolo laajenee. Markkinan kehittymisen seurannan täytyy olla järjestäjän puolelta vahvaa. Sote-järjestäjän tehtävänä on huolehtia, ettei synny alueellisia monopoleja ja että myös pienet ja keskisuuret tuottajat pääsevät markkinoille.

Kunta- ja järjestöyhteistyö maakunnassa

Maakunta on lähtenyt rakentamaan monipuolista järjestöyhteistyötä. Maakunnassa osallistumisen rakenteet, käytänteet ja periaatteet kootaan osallisuusohjelmaan ja siihen sisältyvät myös järjestöyhteistyön periaatteet. Järjestöt osallistuvat osallisuusohjelman valmisteluun ja myös kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään. Tärkein valmisteluvaiheen kumppani on Järjestö 2.0 -projektin Uudenmaan osaprojekti, sote-järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja. Järjestöyhteistyössä on tavoitettu myös muita kuin sote-toimijoita, kuten esimerkiksi varautumiseen liittyviä toimijoita. Keskustelua työnjaosta kuntien, maakunnan ja muiden rahoittajien välillä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitaan. 

> Tutustu Sote-järjestäjän käytännöt -asiakirjaan

Lisätietoja:

Tiina Mäki
Koordinaatiojohtaja, sote-järjestäminen
040 675 1230
tiina.maki@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi