Uutiset


29.6.2018

Maakunnan palvelulupaus syntyy yhdessä asukkaiden kanssa

tyopaja kuva1

Kevään aikana uusmaalaiset ovat osallistuneet maakunnan palvelulupauksen ensimmäisen version laadintaan. Samalla on kokeiltu erilaisia osallistamisen menetelmiä, joiden avulla palvelulupausta voidaan päivittää jatkossa.

Palvelulupauksella maakunta ilmaisee asukkailleen, miten se toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellaan. Palvelulupauksen laadintavaiheessa asukkaiden näkemykset otetaan huomioon ja palveluiden järjestämisen avoimuutta lisätään. Palvelulupaus on osa maakunnan palvelustrategiaa.

Ihmisläheistä palvelua yhdeltä ovelta

Kevään aikana palvelulupausta muotoiltiin yhteensä kuudessa työpajassa yhteistyössä 77 maakunnan asukkaan kanssa. Osallistujien joukossa oli maakunnan nuorisovaltuuston ja asukasraadin jäseniä sekä asiakkaita terveysasemalta, erikoissairaanhoidosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä seniorien palvelutalosta.

Työpajoissa asukkaat kirjoittivat tarinoita kokemuksistaan ja sote-palveluista saaduista hyödyistä ja haitoista. Tarinoista tunnistettiin lähes 900 tarvetta, joista analyysin avulla kiteytettiin hyvän sote-palvelun peruspilareita.

Asukkaat nostivat esiin tärkeimpinä tarpeina palveluiden helpon saatavuuden, oikea-aikaisuuden, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden. Inhimillinen ja kiireetön vuorovaikutus sekä yksilölliset ja katkeamattomat hoitopolut koettiin niin ikään tärkeiksi.

Yhden oven periaate ja palveluohjaus nousivat esiin, sillä sairaana ollessa ei ole voimia etsiä itse oikeita palveluita eikä taistella oikeuksistaan. Vaikka asiakkaat haluavatkin olla aktiivisia oman asiansa asiantuntijoita, he toivovat silti jonkun tahon kantavan kokonaisvastuuta. Turvallisuuden tunnetta luo se, että joku tuntee aina asiakkaan tilanteen.

Työpajoista myönteistä palautetta

Osallistujat olivat työpajatyöskentelyyn yleisesti ottaen tyytyväisiä. Arvosanaksi annettiin 8,5 asteikolla 1–10. Tilaisuuksien parasta antia oli osallistujien mielestä kokemusten jakaminen ja vertaistuki.

"Työpajassa innostavaa oli osallistavat keskustelut"

"Nyt ollaan läpimurron äärellä. Maakuntatasolta on puuttunut osallistaminen ja demokratia, joilla oikeasti vaikutetaan asioihin"


Myös maakunnan asukasraadissa mukana oleva Matias Ollila oli työpajaan tyytyväinen.

– Työpajan fasilitointi oli onnistunutta ja työskentely työpajassa oli helppoa. Tarinoiden kirjoittaminen auttoi eläytymään käsiteltäviin asioihin paremmin kuin pelkkien kyselylomakkeiden avulla olisi ollut mahdollista, Ollila kertoo.

Ollilan mukaan käytössä olleet kuvakortit rohkaisivat ajattelemaan luovasti. Työpajan loppua kohden asiat saatiin myös kiteytettyä ja analysoitua yhteisesti.

Työpajojen saamasta hyvästä palautteesta huolimatta palvelulupauksen valmistelussa tiedostetaan ihmisryhmien erilaiset tarpeet: jollekin toiselle luontevampi vaikuttamisen tapa saattaa olla esimerkiksi yhteiskehittämisen verkkoalustalla osallistuminen. Asukkaille tarjotaankin jatkossa myös muita tapoja osallistua palvelulupauksen työstämiseen.

tyopaja kuva2

Palvelulupaus on osa palvelustrategiaa

Palvelulupausta valmistellaan osaksi maakunnan sote-palvelustrategiaa. Palvelustrategia ohjaa maakunnan sote-palveluiden taloutta ja toimintaa pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Nyt valmistelussa ollaan vaiheessa, jossa pitkän aikavälin tavoitteet ovat palvelukokonaisuuksittain alustavasti hahmottuneet.

Palvelustrategiassa linjataan myös esimerkiksi suoran valinnan piirissä olevasta palveluvalikoimasta, laadullisista tavoitteista ja siitä, missä laajuudessa asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia käytetään maakunnassa. Palvelustrategia on puolestaan osa Uudenmaan maakunnan strategiaa.

Myös palvelustrategiaa on laadittu yhteistyössä useiden tahojen kanssa järjestämällä työpajoja asiantuntijoiden, kaupunkien sote-johdon, järjestöjen ja vaikuttamistoimielimien kanssa.

Yhdessä palvelustrategia ja palvelulupaus muodostavat kokonaisuuden, jolla turvataan Uudenmaan maakunnan asukkaille helposti saavutettavat ja vaikuttavat palvelut jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti.

Palvelustrategiaa ja -lupausta käsiteltiin maakuntahallituksessa kesäkuun alussa. Seuraavan kerran ne tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn jälleen syksyllä, kun seuraava versio niistä on valmistunut.

Lisätietoja:

Maarit Välikoski, sote-järjestämisen valmistelija
040 546 7764

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi