Uutiset


13.12.2018

Järjestöjen ja maakunnan yhteistyötä rakennetaan tulevaisuuden tarpeisiin

Järjestöjen tapaaminen 13.11.2018Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelussa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa tulevan maakunnan palvelujen ja asukasosallisuuden suunnittelussa alusta asti. Järjestökentän toiminta Uudellamaalla on hyvin moninaista ja toimivan yhteistyön edellytyksenä on, että maakunnalla on ymmärrys tästä laajamittaisesta toiminnasta eri ominaispiirteineen.

Tulevan maakunnan järjestöyhteistyön muotoja pohtimaan nimettiin syksyllä 22-jäseninen kehittäjäryhmä. Ryhmään haki lähes sata järjestötaustaista henkilöä eri puolilta Uuttamaata. Yhteistyössä järjestöverkosto Kumajan kanssa kutsuttiin koolle kaikki kehittäjäryhmään hakeneet. Heistä on tarkoitus jatkossa muodostaa kehittäjäryhmän tueksi asiantuntijapooli, jota kuullaan valmistelun eri vaiheissa. 

Uudenmaan maakunnan valmistelijat ja järjestöjen edustajat tapasivat Kalliolan Setlementin tiloissa 13. marraskuuta. Tilaisuudessa kuultiin ensin Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Suvi Savolaisen kertomana lakivalmistelusta järjestöjen näkökulmasta.

– Maakunnan odotetaan tukevan järjestöjä ja niiden mahdollistamaa kansalaistoimintaa mm. tarjoamalla tiloja, asiantuntija-apua ja harkinnan mukaan avustuksia ja varaamalla henkilöresursseja yhteistyön koordinoimiseen. Järjestöt ovat tärkeä kumppani tulevassa maakunnassa, Savolainen avasi maakuntien ja järjestöjen tulevaisuuden yhteistyötä.

Pikapaneeleissa pohdittiin järjestölähtöistä palvelutuotantoa ja järjestöjen roolia hyvinvointikertomuksessa

Paneeleissa tuli vahvasti esiin, että Järjestölähtöinen auttamistoiminta pitää tehdä näkyväksi. Tämä edesauttaisi toiminnan jatkuvuutta myös riippumatta sote- ja maku-uudistuksista, ja kannustaisi kuntia panostamaan hyte-työhön, koska sen arvo tulisi esiin. Lisäksi näin saadaan myös kuva siitä, kuinka paljon ulkopuolista rahoitusta järjestöt hankkivat (STEA ym.) alueelle.

– Rakenne järjestöjen vaikuttamistyölle ja yhteistyölle maakunnassa tulee saada kuntoon, jotta järjestöjen tiedot, taidot ja asiantuntijuus tulevat huomioiduksi niin sote-palveluissa kuin osana maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, toteaa projektipäällikkö Katja Syvärinen, joka vastaa Uusimaa 2019 -hankkeessa osallisuuden ja järjestöyhteistyön valmistelusta.

Järjestöjen tapaamisessa työskentelyä

Keskusteluissa ja ryhmätöissä tuli selvästi esiin järjestöjen tarve ja halu vaikuttaa nyt valmistelussa oleviin asioihin. Kantavana ajatuksena järjestöillä on toive vaikuttaa nyt muodostumassa oleviin maakunnan rakenteisiin niin, että ne jo alusta alkaen luodaan sellaisiksi, joissa järjestöillä on lähtökohtaisesti hyvät vaikutus- ja toimintamahdollisuudet ja ne ottavat huomioon jo nyt järjestäjän tekemän työn.

– Uudenmaan maakuntavalmistelussa järjestöjen tekemälle työlle ja toimiville käytännöille annetaan painoarvoa ja keskustelu jatkuu yhteistyön merkeissä, Syvärinen jatkaa.

Kehittäjäryhmä alkaa seuraavaksi työstää alueellista hyvinvointikertomusta, toiminnan rakenteita ja malleja järjestöjen tukemiseksi Uudellamaalla. Laajempi järjestöjen tapaaminen on ajatuksena pitää kevättalvella. 

Kehittäjäpooliin voi ilmoittautua edelleen mukaan. 

>> Ilmoittaudu tästä linkistä

>> Lue lisää asiantuntijapoolista 


Lisätietoja:

Katja Syvärinen
Projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, sote
050 463 7673
katja.syvarinen@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja