Uutiset


25.9.2018

Järjestäjä keskittyy syksyn ajan liikelaitoksen ohjaukseen

Idealamppu, kuva pexels

– Uudenlainen palveluntuottajien ohjaus on keskeinen osa sote-uudistuksen valmistelua ja toteutusta. Uusimaa 2019 -hankkeessa opetellaan ja harjoitellaan erilaisia ohjaustapoja tuottajien ohjaukseen, kertoo koordinaatiojohtaja Tiina Mäki. Tuottajien ohjauksen mallintaminen on aloitettu kokonaiskuvasta.
– Liikelaitos on suurin palvelujen tuottaja, ja tästä syystä ohjausharjoitukset aloitetaan liikelaitoksen muutamista keskeisistä palveluista – lastensuojelusta, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä ikäihmisten palveluista. Keskeiset yhteiskumppanit tässä harjoituksessa ovat sote-liikelaitoksen valmistelijat, joidenkin kuntien palvelujen edustajat valmisteluryhmissä sekä talouden, hallinnon ja ICT:n valmistelijat. Harjoitus huipentuu marraskuussa niin sanottuihin simulointipäiviin, joissa harjoitellaan kunnista saatavan tiedon tuella tiedolla johtamista osana tuottajien ohjausta, Mäki jatkaa.

Uudenmaan liikelaitoksesta muodostuu Suomen suurin sote-alan toimija arvioilta noin 5 miljardin euron (sisältäen asiakasmaksutulot) budjetillaan. Sen ohjaamisen ja toiminnan onnistumiseen kulminoituu paljon. Uutta toimintamallia on valmisteltava huolella. Uusimaa 2019 -hankkeessa huolellinen valmistelu tarkoittaa neuvottelumenettelyn käynnistämistä, joka huipentuu kaksipäiväiseen simulointiin 14.–15.11.2018.

Neuvottelumenettelyn lopputuloksena on järjestäjän ja liikelaitoksen välinen kumppanuussopimus. Sopimuksen keskeisimpiä kohtia ovat talousohjaus, liikelaitosta ohjaavat vaikuttavuustavoitteet ja se minkälaiset raamit järjestäjä asettaa palvelutuotannon järjestämiselle. Palveluketjut muodostetaan, mutta kuinka paljon niistä tarkennetaan sopimuksissa jää vielä päätettäväksi tulevaisuudessa.
sote_jarjestaja simulointi uutinen1

Työpajoista todellisuuteen

Ensimmäinen työpaja aiheesta pidettiin 6.9. ja toinen 21.9. Ennen simulointia järjestetään vielä yksi työpaja 11.10. 

Käsiteltäviä aiheita ovat tähän mennessä olleet liikelaitoksen rahoitusmalli ja vuorovaikutus toimijoiden välillä. Rahoitusmallin osana simuloidaan kahta vaihtoehtoa ja simuloinnin jälkeen valitaan kummalla edetään. Vaihtoehdoissa ensimmäisessä liikelaitoksen rahoitus myönnetään yhdellä kertaa ja ohjaus rahan jakoon tulee palvelustrategiaan pohjautuvista tavoitteista. Toisessa vaihtoehdossa järjestäjä ohjaa vahvemmin jakamalla budjetin valmiiksi palvelukokonaisuuksittain.

Rahoitusmallin lisäksi keskusteluissa korostui palvelustrategia ohjauksen välineenä. 
– Uudenmaan maakunta tulee laatimaan palvelustrategian sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden suunnittelemiseksi ja johtamiseksi. Tämä on osa maakuntastrategiaa ja siis poliittisen ohjauksen väline, sanoo hankejohtaja Leena Turpeinen.

Ratkaistavia asioita on monta ja osa niistä jää simuloinnin jälkeiseen aikaan. Nyt hankkeessa keskitytään suurimpiin kysymyksiin. 

Lisätietoja: 

Leena Turpeinen 
Hankejohtaja, palvelustrategia, osallisuus ja TKIO 
050 325 6917 
leena.turpeinen@uusimaa2019.fi

Tiina Mäki

Koordinaatiojohtaja, sote-järjestäminen
040 675 1230
tiina.maki@uusimaa2019.fi

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi