Uutiset


24.1.2018

Hyvinvointipalvelujen maakuntavalmistelu etenee

Ainesosia

Uudenmaan sote-uudistuksen virkamieskoordinaatioryhmä kokoontui kuulemaan valmisteluryhmien syksyn työn tulokset. Valmistelu on jaettu kymmeneen teemakohtaiseen ryhmään, joista jokainen on laatinut nykytilakartoituksen oman alansa julkisten palvelujen osalta.

Puheenjohtaja, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen totesi, että syksyllä on keskitytty vertailemaan kuntien tapaa tuottaa palvelut ja etsitty keinoja yhdenmukaistaa niitä. Palvelut pitää saada toimimaan kokonaisuutena, kun järjestymisvastuu siirtyy kunnilta maakunnalle.

– Vielä ei olla päästy riittävästi miettimään parhaita käytäntöjä tai palvelujen uudistamista. Kuntien tavat toimia ovat monenkirjavat, ja samojen termien alla on vaihtelevia käytäntöjä, joista on alettu päästä syksyn aikana perille, summasi Jolkkonen.

Palvelujen resursointi ja johtaminen on kunnissa erilaista ja vaatii yhteismitallistamista ja suunnittelua. Asiakkuuksien määrittely on sekin tärkeää ja vie aikaa – palvelujen saantiin liittyy ikärajoja ja muita kriteerejä, jotka vaihtelevat paitsi palvelujen myös kuntien kesken. Epävarmuutta työhön tuo se, ettei lainsäädännöllisesti ole vielä tarkasti määritelty mitkä palvelut loppujen lopuksi tulevat kuulumaan maakunnan tehtäviin.

– Tuotannon yhteenkokoaminen, yhteensovittaminen ja yhteinen näkemyksen löytäminen ovat nyt keskiössä, muistutti hankejohtaja Mira Uunimäki.

Maakunnassa tulee lain mukaan eriyttää järjestäminen ja tuottaminen. Siksi järjestämisen strateginen suunnittelu on pyritty rajaamaan nyt kokoontuneiden valmisteluryhmien työstä pois. Järjestämistoimintoa suunnitellaan toisaalla. Perinteisissä kuntapalveluissa tuottaminen ja järjestäminen ovat sanoissa käsissä, joten näkökulmien eriyttäminen ei ole aivan helppoa, muistuttivat valmisteluryhmien puheenjohtajat. Yksittäisen lakisääteisen palvelun kuvauksessa on väistämättä sekä järjestämistä että tuottamista.

Kymmenen valmisteluryhmää, lähes sata alatyöryhmää, tuhansia osallistujia henkilöstöstä

Esimerkiksi lapset, nuoret, perheet -valmisteluryhmän osalta päästiin syksyllä yksittäisten palvelujen tarkempaan kuvaukseen. Lähtökohtana on ollut perheen huomioiminen kokonaisuutena ja asiakaskeskeisyyden vahvistaminen sekä painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön. Työn edetessä on tunnistettu tuotannon ja rakenteen uudistamistarpeita. Lapset, nuoret, perheet -valmistelukokonaisuudessa on työskennellyt 55 eri tavoin kokoontunutta alatyöryhmää. Työhön on osallistunut noin 2 000 henkilöstön edustajaa. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen valmistelun osalta todettiin, että jopa suurten kaupunkien välillä on eroja tavassa, jolla palvelut on määritelty, resursoitu ja tuotettu. Tärkeiksi seikoiksi ryhmässä on todettu muun muassa vertaistuen mahdollistaminen, paljon tukea tarvitsevien henkilöiden palveluohjauksen resursoinnin valinnanvapauden tullessa voimaan sekä ensivaiheen kontaktin merkityksen.

Muita valmisteluryhmiä ovat vammaisten palvelut, ikäihmisten palvelut, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto, aikuissosiaalityö, sote-keskusvalmistelu sekä vasta myöhemmin työskentelynsä aloittanut tutkimus-kehittämis-innovaatio-opetuksen (TKIO) valmisteluryhmä. Valmisteluryhmien esitykset on koottu uutisen loppuun.

Puheenjohtaja Juha Jolkkonen muistutti kokouksessa, että laissa erikseen mainittu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä työ (HYTE) on ensisijaisesti kuntien työtä, mutta valmisteluyhteistyö esimerkiksi koulujen ja päiväkotien kanssa on aktivoitunut ja sitä tiivistetään edelleen.

Työ jatkuu keväällä – ja koko 2020-luvun

Tulevan kevään mittaan valmistelutyöryhmien työ siirtyy muun muassa asiakassegmentointiin, hyvien käytäntöjen kartoitukseen sekä palvelupolkujen ja -prosessien määrittelyyn. Lainsäädäntö tulee voimaan tuskallisen myöhään, joten valmistelua jatketaan epävarmuudessa tehtäväkentän rajauksesta.

Valmistelussa joudutaan ensisijaisesti valmistautumaan palvelutuotannon yhdenmukaistamiseen siten, että se voidaan siirtää maakunnan tehtäväksi tammikuussa 2020. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on tietenkin samalla löytää kustannustehokkaimmat ja asiakaslähtöisimmät tavat toimia ja ottaa ne käyttöön. 

Rohkeampaan uudistumiseen tähtäävään kehittämistyöhön päästään, kun lait varmistuvat ja etenkin sitten, kun järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät maakunnalle. Kehittämistyö jatkuu koko 2020-luvun.

Tutustu valmisteluryhmien esityksiin

> Aikuisten sosiaalipalvelut (pdf)

> Lapset, nuoret ja perheet (pdf)

> Päihde- ja mielenterveyspalvelut (pdf)

> Sote-keskus (pdf)

> Työterveyshuolto (pdf)

> Vammaisten palvelut (pdf)

> Ikääntyneet (pdf)

Lue lisää

> Hankejohtaja Mira Uunimäki Muutosblogissa: "Valmisteluryhmät ovat tehneet erittäin tärkeää työtä nykytilan kartoituksessa koko maakunnan alueella"


Lisätietoja:

Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja
040 631 5011


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja