Uutiset


26.4.2018

Elinvoimatoimialan koordinointi pääsi vauhtiin

Kevät, kuva Anni LevonenElinvoimatoimialan koordinaatioryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 16.4. Koordinaatioryhmään kuuluu edustajia Uudenmaan elinvoimatoimialoilta sekä Uudenmaan liitosta ja Uusimaa 2019 -hankkeesta. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Koordinaatioryhmän jäsenet eivät ole työnantajiensa edunvalvojia, vaan tukevat strategisella tasolla elinvoimatoimialan valmistelutyötä. Koordinaatioryhmän on tarkoitus integroida keskeiset sidosryhmät valmisteluun mukaan, varmistaa tiedonkulku ja tukea valmistelua.

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli puheenvuorossaan lyhyesti muutoshankkeen tilannetta ja elinvoimatoimialan sijoittumista hankkeeseen. Sovala korosti, että valmistelutyössä olisi hyvä lähteä liikkeelle muutoksen avaamista mahdollisuuksista uhkien sijaan. Esimerkiksi sote- ja työvoimapalveluiden integraatiolla voidaan auttaa vaikeasti työllistyviä, kun eri toimialat toimivat saumattomasti yhteen.

Elinvoimatoimialan hankejohtaja Jaakko Pesola kertoi oman puheenvuoronsa alussa, että elinvoimatoimialan osalta valmistelussa ollaan vielä alkuvaiheessa. Pesolan mukaan valmistelun tavoitteena on turvallinen siirtymä, joka saavutetaan huolellisella valmistelutyöllä sekä rohkea uudistuminen, jolla Pesola viittasi mahdollisuuteen tehdä entistä parempia ja toimivampia palveluita.

Maakunnan tehtävistä suuri osa elinvoimatoimialaa


Tulevan maakunnan lakisääteisistä tehtävistä suuri osa kuuluu elinvoimatoimialalle. Uusimaa 2019 -hankkeessa elinvoimatoimialan tehtävistä on muodostettu kymmenen palvelukokonaisuutta ja ne on valmisteluvaiheessa jaettu neljän hankesalkun alle, jotka ovat rahoituspalvelut, kasvupalvelut, maatalouspalvelut ja maakuntapolitiikka. Juha Eskelinen Uudenmaan liitosta totesi, että valmistelussa tullaan tarvitsemaan myös hankesalkkujen välisiä toimijoita. Innovaatiot syntyvät Eskelisen mukaan juuri rajapinnoissa, joten tätä kannattaisi hyödyntää rohkean uudistumisen tavoitteissa. 

Koordinaatioryhmässä nousi yhteisymmärrys siitä, että myös ylimaakunnallisuus tulee olemaan elinvoimatoimialan valmistelussa tärkeää. Pesola totesi, ettei maakuntien rajat ylittävään toimintaan ole olemassa mitään valmista kaavaa ja sen vuoksi asiantuntijoiden näkemykset ovat erityisen tarpeellisia valmistelutyössä. Kokouksen lopuksi Pesola toivoi aktiivisuutta koordinaatioryhmän jäseniltä, jotta valmistelussa päästäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Liitteet:
> Elinvoimatoimialan koordinaatioryhmän kokouksen muistio (pdf)

Lisätietoja:

Jaakko Pesola, hankejohtaja, elinvoimatoimiala
043 825 9427

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi