Uutiset


24.9.2018

Elinvoimainen maakunta tarvitsee ympäristötietoa

Viikki. Kuva Tuula PalasteYmpäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen on osoitettu tulevan maakunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Ympäristöä koskeva tieto on osa maakunnan tietojohtamisen kokonaisuutta, ja sillä on kytkentöjä moniin maakunnan toimintoihin.

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä 2018-2019 selvitetään ympäristötiedon tuottamisen nykytilaa hallinnossa ja arvioidaan tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita tulevaa aluehallinnon uudistusta ajatellen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeesta ja sen tulokset ovat kaikkien maakuntien käytettävissä.

Hankkeen tuloksena esitetään alustavia malleja siitä, miten ympäristötieto tulisi sisällyttää maakunnan järjestämiseen, johtamiseen ja palvelurakenteeseen. Ympäristötieto kytkeytyy maakunnan strategiaan ja maakunnan kykyyn järjestää palvelutuotantonsa niin, että se pohjautuu osaltaan ympäristöä koskevaan tietoon. Maakunnan elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi rakennetaan ympäristön tarjoamalle alustalle, hyödyntäen sitä, muokaten sitä – tavoitteena tulee kuitenkin olla, että toiminta on kestävää ja ympäristön arvot turvaavaa. 

Esimerkkinä voi mainita, että pelkästään maakuntakonsernin toimintaan liittyvä tavaroiden ja aineiden hankinta sekä toimitilojen ylläpito ja logistiikka ovat valtava kokonaisuus, jonka ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. 


Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä 2018-2019 -hanke
Merja Haliseva-Soila, hankevastaava, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Laura Lähteenmäki, suunnittelija, Varsinais-Suomen liitto 


Lisätietoja:

Eeva-Riitta Puomio
valmistelija, elinvoimatoimiala
eeva-riitta.puomio@uusimaa2019.fi
0295 021 111

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi