Uudenmaan järjestöjen asiantuntijapoolin henkilörekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 168 1989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uusimaa 2019 -hankkeen Uudenmaan järjestöjen asiantuntijapoolin työpajojen järjestämiseen sekä yhteydenpitoon. 
Tietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. 

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö 

Henkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tieto, missä järjestössä henkilö vaikuttaa. 

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. 

6. Henkilötietojen vastaanottaja ja käsittelyn tietoturva

Pääsy rekisterin tietoihin on Uusimaa 2019 -hankkeen osallisuus-teeman vastuuvalmistelijoilla sekä Uudenmaan liiton verkkosivujen ylläpitäjillä. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat Uudenmaan liiton työntekijöitä. 

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle. 

Verkkosivujen palveluntarjoaja Poutapilvi Web Design Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Verkkolomakkeen palveluntarjoaja Webropol Oy ja sen alihankkijat Nebula Oy ja Qumio Oy käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelun tiedostot tallennetaan työtilaan, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Uudenmaan liiton verkkosivusto on SSL-suojattu. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen. 

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin kyseinen henkilö osallistuu Uudenmaan järjestöjen asiantuntijapoolin toimintaan. 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei osallistu enää Uudenmaan järjestöjen asiantuntijapoolin toimintaan.

Rekisteröidyllä on oikeus:
  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite "Järjestöjen asiantuntijapoolin tietojen tarkastuspyyntö".

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.