Anna palautetta, kysy tai kommentoi!

KysymysJos mieltäsi askarruttaa Uudenmaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä kysymys tai haluat kommentoida valmistelua, täytä alla oleva lomake.


Palaute

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta tai jättää kysymyksen Uusimaa 2019 -hankkeelle.

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste (pdf) ja tietosuojaseloste (avautuu uuteen ikkunaan).

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.


16.11.2017

Milloin maakunnalle perustetaan vammaisneuvosto?

Kullekin maakunnalle on tulossa velvoite perustaa maakunnallinen vammaisneuvosto, kuten maakuntalakiluonnoksessa on esitetty. Maakuntahallituksen toimikausi alkaa vuoden 2019 alussa. Maakuntahallitus asettaa vaikuttamistoimielimet, muun muassa vammaisneuvoston.

> Alueuudistus.fi: Maakuntalakiesityksen perustelut

”Pykälän 1 momentin mukaan maakuntahallituksen tulisi asettaa maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, maakunnan vanhusneuvosto sekä maakunnan vammaisneuvosto ja huolehtia näiden toimintaedellytyksistä. Näiden vaikuttamistoimielinten jäsenet tulisi valita kuntalain 26–28§:ien mukaisten, maakunnan kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valittaisiin vähintään yksi edustaja.

Tällä korostettaisiin yhtäältä maakunta- ja kuntatason vaikuttamistoimielinten välistä yhteyttä sekä toisaalta kuntien vaikuttamistoimielinten tasapuolista edustusta. Muilta osin jäsenmäärä, kokoonpano sekä vaikuttamistoimielinten valinta ja esimerkiksi toimintatavat jäisivät maakunnan päätettäväksi. Näin voitaisiin ottaa huomioon erilaiset alueelliset olosuhteet. Vanhusneuvostossa olisi hyvä olla edustus maakunnassa toimivista vanhusjärjestöistä. Vammaisneuvoston osalta on tärkeää huolehtia vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa ja järjestöjen riittävästä edustuksesta ja siitä, että eri vamma- ja sairausryhmät olisivat monipuolisesti edustettuna neuvostossa.

Uudellamaalla ei olla Uusimaa 2019 -hankkeen toimesta vielä alettu pohtia vammaisneuvoston kokoonpanoa. Olemme kertoneet mm. vammaisfoorumin edustajille, että Uudenmaan nuorisovaltuustot ovat perustaneet maakunnallisen nuorisovaltuuston (MaNu) valmistautuakseen etupainotteisesti siihen, että maakuntaan perustetaan virallinen maakunnallinen nuorten vaikuttamistoimielin. Olemme sanoneet, että pitäisimme arvokkaana sitä, että vammaisjärjestöt alkaisivat oma-aloitteisesti pohtia, olisiko maakunnallisen elimen kokoaminen ja simulointi etupainotteisesti mahdollista. Tämän harkinta on vammaisjärjestökentän asia.

Lakiehdotuksessa todetaan, että maakunnalliseen vammaisneuvostoon pitää tulla jäseneksi yksi jäsen kustakin kunnallisesta vammaisneuvostosta. Sen olisi hyvä olla ohjenuorana nyt mikäli vammaisjärjestöt järjestäytyvät omaehtoisesti tulevaa suunnitellen.

Uusimaa 2019 -hanke ei vielä tässä vaiheessa ole alkanut koota maakunnallisia toimielimiä. On erittäin hienoa, että vammaisjärjestöt itse ovat asiassa aktiivisia ja yhteistyöhaluisia. Haluamme hyödyntää vammaisjärjestöjen osaamista ja tulevaisuudessa koota maakunnallisen vammaisneuvoston vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä ja heidän kokemuksiaan hyödyntäen.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi