Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!10.11.2017

BLOGI | Maakunnan sote-viranomainen valvoo asukkaiden oikeuksien toteutumista

Satu Koskela

Käsikädessä. Kuva Anni Levonen

Palvelujen tarvitsijat ja käyttäjät tarvitsevat tahon, jonka puoleen kääntyä, jos he kohtaavat palveluissa puutteita tai virheitä. Siksi olemme rakentamassa uuteen maakuntaan sote-viranomaistoimintoa, jossa työskentelee maakunnan palveluiden takuumiehiä ja -naisia. Ongelmat korjataan kuitenkin lähtökohtaisesti siellä, missä ne syntyvät.

Uudellemaalle on muodostumassa vahva sote-järjestäjä. Se koostuu neljästä kokonaisuudesta: Hyvinvointipolitiikka ja asukkaiden osallisuus, palvelujen järjestäminen, asiantuntijapalvelut ja viranomaistoiminta. Viranomaistoiminnan tehtävänä on ohjata osaltaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa niin, että maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva toteutuvat. Maakunnan asukkaat saavat oikea-aikaisia, laadukkaita ja turvallisia palveluita toimivina kokonaisuuksina.

Uudenmaan sote-palvelutuotantoon tulee osallistumaan valtava määrä toimijoita maakunnan omasta liikelaitoksesta ja yhtiöistä yksityisiin yrityksiin, yhteisöihin ja ammattihenkilöihin. Palvelutuotantoa ohjataan ensisijaisesti sopimuksin. Maakunnan viranomaistoiminto varmistaa palveluntuottajien toimintaedellytykset ja ohjaa palvelutuotantoa. Tavoitteena on ehkäistä tilanteita, joissa toiminta poikkeaisi sovitusta tai lainsäädännön vähimmäistasosta.

Inhimillisessä toiminnassa, jota sosiaali- ja terveydenhuolto on, tapahtuu väistämättä virheitä. Tärkeää on, että niistä opitaan ja toimintaa jatkuvasti parannetaan niiden välttämiseksi. Kansalaisten on hyvä tuntea oikeusturvakeinonsa ja myös käyttää niitä tarvittaessa.

Kun palveluntuottaja toimii vastuullisesti, tunnistaa ja arvioi toimintansa riskit, ehkäisee niiden realisoitumista ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin ripeästi, ollaan jo pitkällä. Järjestäjä tukee ja varmistaa palveluntuottajien omavalvonnan tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta. Tämän lisäksi se seuraa ja arvioi onnistumista omassa toiminnassaan ja luo mekanismeja, joilla tunnistetaan riskejä ja epäkohtia sekä korjataan niitä.

HeittomerkkiOmavalvonta on osa toiminnan arkea.


Uudenmaan maakunnan omavalvonta on onnistuessaan riskejä ennakoivaa ja oikein mitoitettua uuden toimintaympäristön vaatimukset huomioiden. Vuorovaikutus järjestäjän ja tuottajan välillä toimii matalan kynnyksen periaatteella, ja koetaan molemmin puolin toimivaksi. Omavalvonta on upotettu palveluntuottajien toimintakulttuuriin ja otettu näin osaksi toiminnan arkea.

Menestyvä maakunta toimii aloitteellisesti, yhteistyöhakuisesti ja kumppanuusperiaatteella muiden viranomaisten kanssa. Viranomaistehtävien hoito ja -päätökset ovat hyvin perusteltuja ja juridisesti kestäviä. Toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita.

Sote-viranomaistoiminnassa kertyy runsaasti tietoa palveluiden käyttäjäkokemuksesta. Toiminnan onnistumista maakunnassa pitää arvioida myös sen perusteella, kuinka tätä tietoa hyödynnetään palvelutuotannon kokonaisuuden ohjauksessa.

Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto, Luova, tukee tarvittaessa maakuntaa ohjaus- ja valvontatehtävien hoitamisessa. Luovan tehtävänä on varmistaa muun muassa, että maakunnan ohjaus- ja valvontarakenteet ja -menetelmät ovat toimivia niin, että palveluihin pääsy ja asiakas- ja potilasturvallisuus toteutuvat asianmukaisesti. Vaikka palveluntuottajien määrän kasvu ja järjestämistehtävän monimutkaisuus asettavat suuria osaamis- ja resurssivaatimuksia, kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla valtakunnan mallimaakunta.


Satu KoskelaSatu Koskela
Sote-viranomaistoiminnan johtaja
@koskela_satu

Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi