Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!14.6.2017

BLOGI | Tuskaisen taipaleen kautta toteutukseen? – Rekrytoinnit alkavat

Inka Tikkanen-Pietikäinen

Tutkijatilaisuuden kuvaUusimaa 2019 -hanke käynnistää rekrytoinnit maanantaina 19.6.2017, mikäli Uudenmaan liiton maakuntahallitus antaa siihen luvan. Maakuntahallitukselle esitetään maanantaina hankkeen siirtymistä esivalmisteluvaiheesta vaiheeseen, jossa ryhdytään toteuttamaan väliaikaishallinnolle osoitettuja tehtäviä.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan eduskunnan piti hyväksyä lait kesäkuussa ja väliaikaishallinnon piti aloittaa heinäkuun alussa. Näin ei tule tapahtumaan. Emme voi jäädä odottamaan! Valmisteluja on jatkettava, jotta Uudenmaan maakunta voi aloittaa toimintansa säädetyssä ajassa ja maakunnan asukkaille voidaan taata häiriöttömät palvelut 1.1.2019.

Maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen tarvittavat toimenpiteet on suunniteltu ja projektoitu. Hankkeeseen tarvitaan elokuussa 14 täysipäiväistä tekijää, jotka ensi töikseen täydentävät ja tarkentavat tehtyjä suunnitelmia kukin omien vastuualueidensa osalta. Samanaikaisesti käynnistyvät myös hankkeen ICT-projektin rekrytoinnit. Syys-lokakuussa päästään toivottavasti rekrytoimaan hankkeeseen seuraavat noin 50 tekijää ja lisäksi tarvittava määrä ICT-valmistelijoita.

Uusimaa 2019 -hankkeen väliaikaiseen projektiorganisaatioon elokuussa palkattavilla henkilöillä tulee olla timantinkova osaaminen ja guru-tason kyky saada oikeita asioita aikaan yhdessä ammattilaisista koostuvan valmisteluverkoston kanssa erittäin tiukalla aikataululla. Heidän suunnittelu- ja toimeenpanokykynsä pitää olla huippuluokkaa. He joutuvat puurtamaan itseään säästämättä ja heidän tulee laittaa itsensä peliin maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen onnistumiseksi. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee riittämään.

Syksyn valmistelutyöhön tarvitaan Uudenmaan parhaat voimat. Nyt aukeavia tehtäviä ei kannata hakea sen takia, että haluaa varmistaa oman asemansa tulevassa maakunnassa – mitään takuita tulevista johtopaikoista ei luonnollisestikaan voida antaa. Uudistuksen toteutuksen kannalta optimaalista olisi löytää sellaiset tekijät, joilla on kyky viedä läpi muutos yhdessä projektijohdon kanssa ja kykyä olla mukana johtamassa tulevaa organisaatiota, mikäli tuleva maakunta haluaa heidän osaamiseensa tukeutua. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ensisijainen tavoite on palveluiden ja toiminnan häiriötön jatkuminen 1.1.2019.

Väitän, että Suomesta ei löydy yhtään henkilöä, jolla on tarvittava osaaminen ja kokemus näin mittavan muutoksen toteuttamisesta, siksi pieni annos nöyryyttäkin tarvitaan. Täytyy muistaa että uudistus tehdään ja toteutetaan lopulta vasta 2020-luvun puolella yhdessä, lähes 60 000 työntekijän voimin ja tulevan maakuntavaltuuston sekä -hallituksen johdolla.

Uusimaa 2019 -hanketiimin jäsen Rolf Paqvalin on avannut maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen tehtäviä ja reunaehtoja blogissaan huhtikuussa. Hanke on kokonaisuudessaan erittäin monimutkainen ja sisältää paljon tehtäviä ja niiden välisiä riippuvuuksia. Hankkeessa on osallisena ennenäkemättömän suuri määrä organisaatioita ja henkilöstöä. Näillä on hyvin erilaiset intressit, odotukset ja suhtautuminen uudistukseen. Hankkeen haasteet ja riskit ovat suuret, ja palkattavilla henkilöillä pitää olla hyvät yhteistyötaidot sekä korkea riskinsietokyky.

Nyt päättymässä olevan esivalmisteluvaiheen tärkein tehtävä on ollut sopia yhteistyöstä ja luoda yhteistä tahtotilaa sekä toimivaa dialogia henkilöstöä ja tehtäviä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Tässä on vielä paljon tekemistä. Muutosjohtajiemme keskeisiä tehtäviä syksyllä on vahvistaa, syventää ja laajentaa jo syntynyttä dialogia.

Maakunnat tulevat perustetuksi vasta maakuntalakipaketin voimaan tulon myötä. Lain voimaan tulon aikataulusta on liikkunut julkisuudessa erilaisia veikkauksia alkusyksystä loppusyksyyn. Ennen lakien voimaan tuloa ainoa toimivaltainen viranomainen uudistuksen alueellisessa toimeenpanossa on Uudenmaan liiton maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Tämä sisältää myös ison vastuun uudistuksen kuljettamisesta sen seuraavaan vaiheeseen, jossa väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa Uusimaa 2019 -hankkeen vastatakseen.


Inka Tikkanen-Pietikäinen, kuva Laura SaukkonenInka Tikkanen-Pietikäinen
Hallintopäällikkö, projektinhallinta ja valmistelun koordinointi


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi