Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!16.3.2017

BLOGI | Puolivälin happitolppa

Markus Sovala

Lenkkeilyä, kuva Anni LevonenUudenmaan maakunnan perustamisen esivalmistelu on nyt puolivälin happitolpalla. Puolivälin ajankohta perustuu siihen, että esivalmisteluvaiheen pitäisi hallituksen julkistettujen linjauksien mukaan päättyä kesäkuun lopussa, kun niin sanottu väliaikainen maakuntahallinto aloittaa toimintansa.

Uskallan lyödä muutaman alkoholittoman oluen vetoa siitä, että tämä aikataulu ei pidä – ministeriöiden virkamiehetkään eivät tunnu pitävän aikataulua enää mahdollisena.

Ennen kuin katsotaan mitä hankkeessa seuraavaksi tapahtuu, on hyvä listata, mitä on saatu aikaan.

Kolme kuukautta ja pari viikkoa sitten meitä aloitti projektissa viisi henkilöä. Tällä viikolla henkilövahvuutemme nousi jo kymmeneen, kun esivalmistelulle saatiin kaksi ICT-projektijohtajaa ja kokopäiväinen projektiassistentti. Samalla on linjattu, että jatkossa projektin lisätyövoimaa rekrytoidaan suunnattujen hakujen avulla tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden henkilöstön parista.

Reilussa kolmessa kuukaudessa on pystytetty lähes 30 asiantuntijatyöryhmää. Virallisten valmisteluryhmien kiireellisin toimeksianto on tuottaa huhtikuun loppuun mennessä kuvaus maakunnan vastuulle siirtyvistä palveluista ja muista toiminnoista.

Asiantuntijat kokoontuvat nyt tiivisti paitsi selvittämään palvelutuotannon sisältöä, myös maakuntakonsernin tehtäviä ja tukipalveluiden järjestämistä.Tukipalveluista ICT:n ongelmat ovat hyvin tiedossa. Aikaa on vähän, olemassa oleva järjestelmärakenne vähintäänkin haastava ja valtakunnalliset ratkaisut ovat saatavilla vasta joskus ensi vuosikymmenen puolivälissä.

Mittakaavaltaan ja odotettavilta siirtymäkustannuksiltaan pienempiä, mutta aivan riittävän isoja haasteita on kiinteistöjen ja sopimusten siirron osalta. Maakunnan hallintaan siirtyy nelinumeroinen määrä sote-tiloja. Erilaisia kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyviä sopimuksia on todennäköisesti vielä kertaluokkaa enemmän. Tilojen siirron osalta tarvittavat ohjelmistot – käsityönä tällaisia operaatioita ei kukaan pysty hoitamaan – saadaan valtakunnalliselta palvelukeskukselta, mutta muutoin siirtojen kanssa maakunta lienee omillaan. Hieman lisää vaikeuskerrointa siis…

Seuraavaksi polkaistaan käyntiin ateria- ja siivouspalveluiden selvittäminen. Toiveena on, että niiden osalta löytyisi kuntien kanssa yhteisiä intressejä ja ratkaisuja.

Kaikki tähän mennessä syntynyt virallisissa ryhmissä käsitelty materiaali löytyy hankkeen sivustolta. Kiinnostunut löytää esimerkiksi hankkeen projekti- ja viestintäsuunnitelmat. Saatavilla on myös erityisasiantuntija Rolf Paqvalinin tämän hetkinen luonnos tulevan maakunnan konsernihallinnon rakenteesta eri vaiheissa.

Hankkeen poliittinen ohjausryhmä käsitteli ja hyväksyi alkuviikosta kannanoton valtiolle tarvittavista siirtymäajoista ja -resursseista. Kannanottoa valmisteltaessa hahmoteltiin maakunnan tulevaa sote-palveluiden tuotantorakennetta ennen ja jälkeen niin sanotun suoran valinnan voimaan tuloa. Taustamuistiota ei ole hyväksytty, mutta kiinnostuneelle se avaa makrotasoisen näkymän sote-tuotannon järjestämiseen ja aikatauluihin.

Mitä on edessä?

Esivalmistelun loppuaika – reilut kolme kuukautta tai enemmän – käytetään esiselvitysten loppuun saattamiseen. On selvää, että asetetut työryhmät tuottavat paljon, mutta keskenään ristiriitaista aineistoa. Suurella todennäköisyydellä vapun maissa valmistuva materiaali on hyvää – onhan sitä työstämässä Suomen parhaat aivot, joilla on vahva ote palvelutuotannon ja tukipalveluiden arkeen.

Syntyvän materiaalin työstäminen riittävän yhtenäiseen muotoon tulee varmasti olemaan haastavaa. Dokumentaatio pitää pystyä puristamaan aidoksi toimintasuunnitelmaksi, jolla loppukesästä tai alkusyksystä aloittava väliaikaishallinto pääsee heti vauhtiin.

Suunnittelumateriaalin yhtenäistämistyölle on varattu toukokuun alkuviikot. Ajatukseni on, että toukokuussa aloitetaan myös konsultaatiot tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Keskustelut huipentuvat kesäkuussa järjestettäviin työkokouksiin, joihin kutsutaan muiden muassa henkilöstö- ja potilasjärjestöjen edustus. Tavoitteena on yhtenäinen tilannekuva ja riittävän laajalti hyväksytty toimintalinja.

Mikäli väliaikaishallinto ei lainsäädännön myöhästymisen vuoksi pysty aloittamaan heinäkuussa, aikomuksemme ei ole jäädä asiaa murehtimaan. Silloin ryhdytään esivalmisteluorganisaatiolla toteuttamaan väliaikaishallinnolle laadittua työsuunnitelmaa. Muodollisen päätöksentekokyvyn puutteet korvataan yhteistyötahdolla ja -taidolla. Molempiahan meiltä uusmaalaisilta tunnetusti löytyy.

Mielelläni kuulen, jos edellä esitetty ei kuulosta järkevältä etenemistieltä.

Markus Sovala. Kuva Laura Saukkonen

Markus Sovala
muutosjohtaja, maakuntauudistus> Mainitut dokumentit löydät täältä

Kuvituskuva Anni Levonen

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi