Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!20.4.2018

BLOGI | Yhdessä kohti parhaita verkkopalveluja

Anju Asunta

DigitalisaatioMillainen on toimiva verkkopalvelu minulle käyttäjänä? Se vastaa aitoon palvelutarpeeseeni, löydän ja ymmärrän sen, se ei pätki eikä eksytä ja neuvoo tarvittaessa, se ei päästä tärkeitä tietojani vääriin käsiin, se näyttää ja tuntuu mukavalta ja palaan sen ääreen huoletta toistekin…

Entä millainen on toimiva verkkopalvelu minulle verkkoviestinnän suunnittelijana? Siinä on alusta alkaen mietitty asiakkaan selkeä polku, palveluun kytkeytyvien työntekijöiden mutkaton työprosessi, saumattomat tiedonsiirron integraatiot järjestelmistä toiseen sekä vain ja ainoastaan oikean palvelun ja tiedon saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan – niin palvelun asiakkaalle kuin sen toteuttajillekin.

Ja millainen on se digitaalinen Suomi, jossa pyrimme toimivia verkkopalveluita rakentamaan? Todella kirjava! Verkkopalvelut muodostuvat lukemattomista verkkosivustoista sekä niihin kytkeytyvistä erilaisen sähköisen asioinnin mahdollistavista tietojärjestelmistä. Niitä on vuosien varrella luotu moninaisiin palvelutarpeisiin, hyvin eritasoisesti resursoitujen organisaatioiden toimesta. Ikään kuin sattumalta meille on syntynyt kokoelma vaihtelevilla toimintalogiikoilla varustettuja järjestelmiä, joista parhaat toimivat esimerkillisesti (esim. Vero, Kela) ja toiset valitettavan usein huonosti.

Yhteistyössä pohjaa maakuntien verkkopalveluille

Jotta voimme tuottaa suomalaisille yhdenvertaisesti hyviä verkkopalveluita, tarvitsemme muun muassa ymmärrystä palvelun kohteena olevasta toimialasta, selkeää sisällöntuotantoa, monipuolista tietojärjestelmäosaamista, hallittua palveluarkkitehtuuria, asiakkaan toimintalogiikkaa mukailevaa palvelumuotoilua ja informatiivista graafista suunnittelua. Tarvitsemme siis kosolti eri ammattilaisten työaikaa sekä rahoitusta hyvien järjestelmien hankintaan. Siksi minä kuulun maakunta- ja sote-uudistuksen vankkumattomiin kannattajiin; se antaa meille ne kauan kaivatut ”leveämmät harteet”. Yhdessä resurssimme riittävät verkkopalveluiden tuottamisessa paljon pidemmälle.

Sanoin pidemmälle, koska tässä maratonissa maaliviiva on liikkuva. Teknologia sekä ihmisten käyttötaidot ja -odotukset edistyvät jatkuvasti, eikä verkkopalveluiden maailma tule koskaan valmiiksi. Maakunta- ja sote-uudistus antaa meille kuitenkin selvän kehittämisetapin: jos uudistus toteutetaan suunnitellussa aikataulussa, vuonna 2020 moni nykyinen verkkopalvelu lakkaa sellaisenaan olemasta ja tilalla täytyy olla jotain muuta. Me Uudenmaan maakunnassa tähtäämme turvalliseen siirtymään ja rohkeaan uudistumiseen. Lähdemme siis siitä, että asiakkaiden verkkopalveluketjut säilyvät katkeamattomina ja monin osin paranevat jo heti startin yhteydessä. 

Nyt maratonimme alkumetreillä luotamme joukkueen vetovoimaan. Uusimaa 2019 -hanke on yhtenä kärkimaakuntana mukana Vimanan ja Kuntaliiton Makufi-hankkeessa, jossa suunnitellaan verkkosivustokonseptia ja sivupohjia kaikille maakunnille hyödynnettäväksi. Tähän työhön kytkeytyy vahvasti toinen Väestörekisterikeskuksen vetämä Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hanke, jossa yhteistyössä maakuntien eri toimialojen asiantuntijoiden kesken mietitään palvelumuotoilukeinoin asiakkaiden palvelupolkuja. Näistä hankkeista maakunnat saavat sitä yhteistä moniammatillisesti työstettyä pohjaa, joiden varaan kukin maakunta sitten rakentaa tulevat verkkosivustonsa, oman brändinsä ja palvelutarjoamansa mukaisesti. 

Myös Uusimaan oma kehitystyö käynnistetty

Meillä Uusimaa 2019 -hankkeessa sähköisen asioinnin kokonaisuuden suunnittelu on jaettu kolmeen alaprojektiin: ICT (mm. koneet, verkot, palvelimet), Toiminnot (mm. tieto- ja asiointijärjestelmät ja niiden väliset integraatiot) ja Sisällöt (verkkosivustot palvelupolkuineen, teksteineen, kuvineen, linkkeineen ym.). Ne kytkeytyvät väistämättä yhteen, sillä kun yhdistämme uusmaalaisten kuntien sote-toiminnot sekä monen muun uusmaalaisen julkistoimijan toimintoja, käsissämme on paljon ratkaisuja vaativia päällekkäisyyksiä. Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelijoista ja maakunnalle siirtyvien organisaatioiden asiantuntijoista koostuvat projektityöryhmät tekevät tulevan vuoden aikana päätöksiä siitä tahtotilasta, missä olemme maakunnan verkkopalveluissa sen aloittaessa toimintansa ja mitä toteutetaan pidemmällä siirtymäajalla. Käytännössä nämä päätökset koskevat vaikkapa sitä, mitkä nykyisistä ajanvaraus-, palaute- ja yhteystietojärjestelmistä jäävät käyttöön, mistä luovutaan, mitä otetaan tilalle ja millaisia verkkosisältöjä niistä tuotetaan.

Työ on vasta alussa, joten emme vielä tiedä paljoa siitä, millaiset Uudenmaan maakunnan tulevat verkkopalvelut ovat. Tavoitetaso on kuitenkin korkealla. Emme tee yhtä mammuttisivustoa pitkine valikkoineen ja syvine navigaatiopolkuineen, vaan useita matalampia teemoittaisia sivustoja. Nostamme asiakkaan palvelutarpeet keskiöön ja parannamme tietojen löydettävyyttä vähentämällä tekstimassaa. Mietimme toimivia sähköisen asioinnin tapoja, joissa tieto kulkee tarvittaessa järjestelmästä toiseen, säästäen asiakkaan ja myös työntekijän aikaa ja vaivaa. Mobiilikäyttöisyys, monikielisyys ja saavutettavuus ovat toteutuksessa mukana alusta asti.

Kunhan meillä on jotain yhdessä käyttäjien kanssa työstettävää, avaamme verkkopalveluja testattavaksi ja kommentoitavaksi eri käyttäjäryhmille. Mutta onko sinulla jo nyt joku unelma siitä, millainen on tuleva upeasti toimiva maakunnan verkkopalvelu? Laita se minulle sähköpostitse, niin vien unelmaasi eteenpäin. Kirjoittelemisiin!


Anju AsuntaAnju Asunta
Uusimaa 2019 -hankkeen verkkoviestinnän asiantuntija, Sisällöt-työryhmän vetäjä
anju.asunta@uusimaa2019.fi
@anjuasunta 

#alueuudistus #digitalisaatio #uusimaa2019


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi