Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!20.6.2018

BLOGI | Uudenmaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta rakentamassa

Teemu Seppälä

tikkatauluSote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien käsittely jatkuu eduskunnassa ja välillä tuntuu, että nyt on keksitty ikiliikkuja, lakien käsittely ei ota valmistuakseen. Uusimaa 2019 -hankkeessa valmistelu kuitenkin jatkuu ja eri hankekokonaisuuksissa siirrytään tarkemmalle tasolle kesälomien jälkeen, kunhan valtakunnallisen uudistuksen suunta tarkentuu.

Tuleva maakunta tarvitsee toimintaansa varten tehokkaat ja toimivat tuotannolliset, tekniset ja hallinnolliset tukipalvelut. Hallinnollisten tukipalveluiden osalta Uudenmaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rakentaminen käynnistettiin maaliskuussa 2018 esiselvitysvaiheella. Esiselvityksen lopputuloksena on valmistunut palvelukeskuksen liiketoiminta- ja toteutussuunnitelma, joka on tätä kirjoitettaessa ulkopuolisessa laadunvarmistuksessa. Kesäkuun puolivälissä saatavan lausunnon perusteella suunnitelmia tarkennetaan ja kesälomien jälkeen siirrytään tarkemman tason rakennusvaiheeseen. 

Palvelukeskus tulee tuottamaan maakunnalle peruspalveluita, joilla tarkoitetaan taloushallinnon puolelta osto- ja myyntilaskutusta, kirjanpitoa tilinpäätöksineen, konsernitilinpäätöstä sekä maksuliikennettä. Henkilöstöhallinnon palveluiden osalta pääpaino on palkanlaskennassa sähköisine prosesseineen sekä matka- ja kululaskuissa. Peruspalveluiden lisäksi palvelukeskus voidaan nähdä laajemmin osaamiskeskuksena, johon voidaan keskittää esimerkiksi robotiikan osaamista tai työvuorosuunnittelun ja rekrytoinnin tukipalvelua. Näiden osalta selvitystyö maakunnassa jatkuu. 

Turvallisesti, rohkeasti, tuloksellisesti

Palvelukeskuksen tavoitteena on tuottaa palvelut maakunnalle tehokkaasti ja laskevin kustannuksin, samalla pitää kuitenkin turvata toimiva palvelukokemus. Asiakaspalvelu tuleekin olemaan palvelukeskuksen kriittinen menestystekijä, sillä sen on pystyttävä vastaamaan asiakasmaksuja ja palkanlaskentaa koskeviin kysymyksiin sekä tukemaan maakunnan noin 3000 esimiehen hallinnollisia tehtäviä. 

Osana liiketoiminta- ja toteutussuunnitelmaa Deloitte on tehnyt analyysin maakunnan TAHE-palveluiden nykytilasta. Analyysin perusteella perustettavassa palvelukeskuksessa peruspalveluita tuottaa noin 600 asiantuntijaa, jotka siirtyvät maakunnan palvelukeskukseen yli 30 organisaatiosta. Vertailun vuoksi valtion TAHE-palvelukeskus Palkeet työllistää noin 630 ammattilaista. 

Palvelukeskuksen perustaminen on valtava muutosprojekti, jossa ensisijainen tavoite tulee olemaan turvallisen siirtymän varmistamisessa. Maakunnan aloittaessa palkat on maksettava 60 000 työntekijälle ja laskut on saatava liikkeelle, tämän onnistumiselle ei ole vaihtoehtoja. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan saa unohtaa toista tärkeää tavoitetta, rohkeaa uudistumista, sillä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat murroksessa, jossa robotiikka ja keinoäly muokkaavat työn tekemisen tapaa tulevaisuudessa. Toiminnan käynnistämisessä on katsottava siis pidemmälle 2020-luvulle. Tämä tukee samalla kolmatta tuloksellisen toiminnan tavoitetta, joka on asetettu taloushallinnon osalta muutoshankkeelle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Palvelukeskusta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon hankkeiden kanssa sekä ICT-hankkeen kanssa, jolla on palvelukeskuksen käyttöön tulevien järjestelmien valmisteluvastuu. Palvelukeskuksen valmistelua ja sen etenemistä on esitelty kevään aikana eri tilaisuuksissa tulevan Uudenmaan maakunnan toimijoille sekä käsitelty erillisessä työpajassa. Yhteistyö maakunnan alueen TAHE-asiantuntijoiden kesken tulee tiivistymään, kun siirrytään suunnittelusta konkreettisempaan tekemiseen.

Vanha kansa tapasi sanoa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ja toisaalta tämä palvelukeskushanke alkaa olla tekemistä vaille valmis. Jos haluat mukaan rakentamaan maakunnan palvelukeskusta, niin seuraa Uusimaa 2019 -hankkeen ilmoittelua. Lisää TAHE-ammattilaisia tarvitaan siirryttäessä valmistelussa kesän jälkeen rakennusvaiheeseen.

Tutustu tarkemmin TAHE-palvelukeskuksen valmisteluun:Teemu SeppäläTeemu Seppälä 
hankejohtaja, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja