Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!



18.6.2018

BLOGI | Paikallistuntemus on tärkeää pelastusalalla

Peik Joutsen

Palomiehiä kuva Tuula Palaste

Luin mielenkiinnolla Markus Sovalan kirjoituksen pelastusalan koulutuksen mahdollisesta siirtymisestä Kuopioon. Paloesimiehenä olen käytännössä havainnut, että yhä harvempi meille töihin hakeutuvista on Uudeltamaalta kotoisin.

Kuopio on kaukana ja monella alalle hakeutuvalla on lapsia ja velvoitteita kotona. Kuopioon lähteminen ei tunnu mielekkäältä, eikä se välttämättä ole edes mahdollista.

Sovala mainitsi vinouman hakijoiden kotipaikoissa. Olen pohtinut ihan samaa asiaa. Kuopion Pelastusopisto imee lähialueeltaan työikäisiä ja -kykyisiä nuoria miehiä, joista käytännössä kaikki työllistyvät Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Kyseisten alueiden pelastuslaitokset ovat ainoita, jotka rekrytoivat merkittävissä määrin. Itäinen Suomi kärsii muutenkin muuttotappiosta ja pelastusala vielä kiihdyttää muutosta tällä prosessilla.

Paikallistuntemus on huonolla tasolla muualta tänne tulleilla. Se on huono asia, koska se rajaa kyseisten henkilöiden käytettävyyttä työtehtävissä. Aluetuntemuksen parantaminen sitoo meiltä esimiehiltä paljon työaikaa.

On tärkeää tiedostaa, että suurin osa Pelastusopiston opettajista on muualta kuin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueita. Heistä monet ovat juuri Itä-Suomesta ja muun Suomen pieniltä paikkakunnilta.

Uudenmaan erityispiirteisiin pitää perehtyä jo koulutusvaiheessa

Samaan aikaan yhteiskunnan infra kehittyy voimakkaasti eri tahtia eri puolilla Suomea. Uudellamaalla, erityisesti Helsingissä ja Espoossa, tämä näkyy erittäin selvästi. Meillä on esimerkiksi monimutkaista rakentamista, metroa, ylikorkeita rakennuksia ja valtavien ihmismassojen kauppakeskuksia.

Pelastusopistossa on vähän kokemusta siitä, mitä Etelä-Suomen rakennus- ja yhteiskuntainfrassa tapahtuu tällä hetkellä. Meidän toimintaympäristömme on täysin erilainen kuin muualla Suomessa.

Esimerkkinä voisin mainita Espoon Tapiolan kehittymisen puutarhakaupungista metropolialueeksi. Siellä on kohde, jossa on valtava monikerroksinen maanalainen pysäköintihalli. Tilavuudeltaan neljä kertaa Eduskuntatalon kokoisen pysäköintitilan päällä ja osittain sen kanssa rinnakkain on metrotunneli ja -asema sekä niiden teknisiä tiloja. Metroaseman päällä on kauppakeskus monessa tasossa. Sen päällä on vielä kaksi kerrostaloa ja rivitalo.

Pelastusopisto ei ole pysynyt Etelä-Suomen kehitystahdissa mukana. Myös vaatimukset yksittäiselle palomiehelle ovat muuttuneet, puhumattakaan esimiehistä ja päällystöstä. Meillä kuluu valtavasti työaikaa ja energiaa opistosta tulevien perehdyttämiseen alueemme erikoisuuksiin.

Etelä-Suomeen sijoittuvalla alan koulutuksella varmistettaisiin se, että alueen erityispiirteet tulisi huomioitua jo peruskoulutusvaiheessa.

Pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että Uudenmaan palomiehet koulutettaisiin Etelä-Suomessa.


Peik Joutsen
Paloesimies
Niittykummun paloasema, Espoo



Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi