Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!29.8.2018

BLOGI | Mistä sote-uudistuksessa ihan oikeasti on kyse?

Teppo Heikkilä

tuuliviiri katolla

Sote-uudistukselle on sanottu julki monenlaisia perusteita ja tavoitteita. Hallituksen uudistukselle virallisesti asettamat tavoitteet ovat kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Julkisesta keskustelusta on kuitenkin lähes kokonaan unohtunut se kaikkein tärkein asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltu uudistus, palvelujärjestelmän poliittisen ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmän yhtenäistäminen.

Nykyisellään sosiaali- ja terveydenhuollon eri osia ohjataan ja rahoitetaan eri perustein. Otetaan esimerkki: HUSin hallituksessa toimivan poliittisen päättäjän tehtävänä on vastata HUSin toiminnasta ja budjetista. Tällöin hän päätöksenteossaan, ihan ymmärrettävästi, ajaa ensisijaisesti HUSin etuja. HUS rahoitetaan pitkälti DRG-perustaisella laskutuksella, mikä tekee siitä lähes puhtaasti fee-for-service -periaatteella rahoitettua toimintaa. Toisin sanoen HUS toimii pitkälti samalla rahoitusperiaatteella kuin yksityinen lääkärikeskus, mutta paljon isommassa mittakaavassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että HUS lähettää kuntaan HUSissa suoritettuihin toimenpiteisiin perustuvan laskun, joka kunnan on pakko maksaa.

Samalla erään toisen poliittisen päättäjän tehtävänä uusmaalaisen kunnan sote-lautakunnan jäsenenä on vastata oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta ja budjetista. Vaikka hänen kuntansa terveydenhuollon kustannuksista noin kaksi kolmasosaa menee HUSin rahoittamiseen, ei hänellä ole käytännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa HUSin toimintaan tai rahankäyttöön. Koska kunnan verovaroin kerätty sote-budjetti on verotusoikeudesta huolimatta rajallinen, kunnan poliittisen päättäjän on yritettävä pärjätä oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaamisessa ja rahoittamisessa sillä mitä jää jäljelle.

Nykyinen tilanne on johtanut siihen, että sekä HUSin että yksittäisen kunnan poliittinen päättäjä osaoptimoi mahdollisuuksiensa mukaan oman organisaationsa toimintaa. Asiakkaille ja potilaille tämä näyttäytyy esimerkiksi pompotteluna ja pitkinä odotusaikoina. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta ei vastaa käytännössä kukaan.

Sote-uudistuksen kaikista keskeisimpänä pyrkimyksenä onkin saattaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta yhden yhteisen poliittisen ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmän alaisuuteen. Tällöin mahdollisesti molemmat edellä mainitut poliittiset päättäjät jatkossa istuvat vierekkäin maakuntahallituksessa tai maakunnan sote-lautakunnassa ja heidän vastuullaan on maakunnan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden toiminta ja budjetti. Osaoptimointi poistuu, kun päättäjillä on kaikessa päätöksenteossaan, toisin kuin nyt, ensisijaisena tavoitteenaan koko palvelujärjestelmän ja sitä kautta erityisesti maakunnan asukkaiden etu. Ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmällä on se yksi isäntä, joka siltä nyt puuttuu.

Julkisuudessa on ehdotettu varsin arvovaltaistenkin kommentoijien toimesta, että sote-uudistukseksi riittäisi perusterveydenhuollon rahoituksen lisääminen. Jos edellä kuvaamaani perusongelmaa ei korjata, muut toimet olisivat nähdäkseni enempi vähempi turhia järjestelmän ohjauksen ja rahoituksen vinoumien edelleen säilyessä. On myös huomattava, että vaikka yhdeksi sinällään keskeiseksi sote-uudistuksen syyksi on mainittu "leveämmät hartiat" palveluiden järjestämisessä, poliittiseen ohjaukseen ja päätöksentekoon liittyvä ongelma koskee myös suuria kaupunkeja.

Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisessä poliittisessa ohjauksessa ja päätöksenteossa olevia keskeisiä ongelmia ei käynnissä olevan uudistuksen yhteydessä korjata ja järjestelmää yhtenäistetä, mitään sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. 


Teppo HeikkiläTeppo Heikkilä
Hankejohtaja, viranomaistoiminto
@tephei


Palaa otsikoihin | 4 Kommenttia | Kommentoi