Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!12.6.2018

BLOGI | Kaikkea pelastusalan koulutusta ei voi siirtää Kuopioon

Markus Sovala

Ambulanssi-kuva-tuula-palasteOsana valtakunnallista valmistelua hallituksen esityksessä pelastuslain uudistamiseksi käsitellään pelastajien ammatillisen tutkintokoulutuksen uudistamista. Sen pohjalta sisäministeriö on ilmoittanut, että se on keskittämässä kaiken pelastusalan koulutuksen Kuopioon. Tämä tarkoittaisi, että pelastajien ammatillinen tutkintokoulutus siirtyisi kokonaisuudessaan Pelastusopistolle Kuopioon.

Maakuntauudistuksen osana Helsingin pelastuslaitos on siirtymässä osaksi Uudenmaan pelastuslaitosta. Jos hallituksen linjaus koulutuksen siirtämisen osalta pitää, Helsingin pelastuskoulu lakkautettaisiin ja Uudellamaalla ei olisi enää pelastajakoulutusta.

Aiemmissa valmistelun vaiheissa Helsingin pelastuskoulun hallinnollisesta asemasta on käyty keskustelua. Oletuksena on ollut koko ajan pelastaja-ensihoitajan tutkintoon tähtäävän ammatillisen koulutuksen säilyttäminen Helsingissä, vaikka koulutuksen hallinnollinen järjestäjä toimisikin Kuopiossa. 

Tämä lähtökohtainen olettama on osoittautunut vääräksi. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien kannalta tämä on pitkällä aikavälillä ongelmallista.

Koulutuksen siirtyminen haitaksi pelastustoimelle ja yhteiskunnalle

Pelastajan ammattitutkinnon siirtäminen vain yhdelle paikkakunnalle vaikuttaa siihen, miltä alueilta koulutukseen jatkossa hakeudutaan. Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa uravalintaa pohtivalle nuorelle kouluttautuminen Kuopiossa saattaa valintatilanteessa olla kynnyskysymys. Siten hakeutumisalue opintoihin vinoutuu väistämättä itäiseen Suomeen. 

Tästä taas seuraa valmistuvien pelastajien paikallis- ja aluetuntemuksen heikentyminen maamme kasvu- ja riskikolmiossa Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näillä alueilla asuu suurin osa maamme väestöstä ja niissä sijaitsevat talouselämän ja liikenteen solmukohdat sekä suurimmat riskikeskittymät.

Vakavin konkreettinen seuraus on, että koulutuksen keskittäminen Kuopioon aiheuttaa vakavia rekrytointiongelmia maamme suurimmalle pelastuslaitokselle eteläisessä Suomessa, jossa suurin osa pelastajista työskentelee. Tämä ei ole eduksi pelastustoimelle itselleen, suomalaiselle liike-elämälle eikä yhteiskunnalle kokonaisuutena.

Se, että pelastajatutkinnon voisi myös jatkossa suorittaa Uudellamaalla, on otettava uudelleen valmisteltavaksi. On varmistettava, ettei tehdä kauaskantoista koulutuksen keskittämisvirhettä Kuopion Pelastusopistolle.


Markus SovalaMarkus Sovala
muutosjohtaja

Palaa otsikoihin | 5 Kommenttia | Kommentoi