Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!5.2.2018

BLOGI | ICT-hanke jatkuu yhteistyössä kuntien kanssa

Timo Hakala

network-kaapelit

Juha Jolkkonen kirjoitti joulukuussa blogissaan, että vastuun siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnilla vuoden 2020 alussa pitää toteuttaa niin, että palvelujen jatkuvuus turvataan joka hetki. Tämä tavoite onkin ehdoton. ICT-hankkeella on tämän tavoitteen toteuttamisessa merkittävä rooli. Ilman toimivia tietojärjestelmäratkaisuja maakunnan toiminta ei voi käynnistyä toivotulla tavalla. 

Uudenmaan ICT-hanke lähti alusta saakka vauhdilla käyntiin. Ensimmäinen vaihe hankkeen käynnistymisessä oli esiselvitysvaiheen loppuraportin valmistuminen ja hyväksyminen kesällä 2017. Raportti selvitti nykytilan ja kuvasi Uudenmaan ICT-hankkeen lähtökohdat. Alkusyksyn aikana hankkeen organisaatio muotoutui ja työskentely alkoi.  

Käytännössä hanke toteutetaan viiden osakokonaisuuden kautta. Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien kokonaisuus kattaa mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Toimialariippumattomat (TORI) tietojärjestelmät kattavat mm. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, materiaalihallinnon ja raportoinnin järjestelmät ja prosessit. Näiden kokonaisuuksien lisäksi ICT-hankkeessa on Tuki- ja Tekniikka-projektit. Maakunnan kokonaisarkkitehtuurista huolehtii arkkitehtuuritiimi.  

Kunnat tiiviisti mukana työssä 

Työn etenemisen seuranta on tiivistä. Osaprojektit laativat kerran viikossa tilannekatsauksen työn etenemisestä. Hankkeeseen liittyvät riskit tarkastellaan myös määräajoin. Hanke pitää yhteyttä kuntiin laajennetun ICT-ohjausryhmän kautta. Kaikki Uudenmaan kunnat ja kuntayhtymät ovat edustettuina tässä ohjausryhmässä. Yhteys kuntiin ja kuntayhtymiin on siis välitön.  

Kuntayhteistyö on maakuntauudistuksen onnistumisen kannalta välttämätöntä. Uudenmaan alueen kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmäkokonaisuus on laaja ja monimutkainen. Esiselvitysvaiheessa päädyttiin noin 1400 tietojärjestelmään. Tällä hetkellä arvio liikkuu noin 2000 tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien suuri määrä selittyy sillä, että samoja tehtäviä varten maakunnassa käytetään useita eri tietojärjestelmiä. Työsarkaa riittää. 

Työskentely ICT-hankkeessa jatkuu vilkkaana. Näin on syytäkin. Esimerkiksi järjestelmäintegraatiot vievät aikaa ja selvitettävää on vielä paljon. Osa tietojärjestelmistä tarvitaan jo väliaikaishallintoa varten. Uudenmaan maakunnan tietohallinnon toteuttamisen suunnitelma vuosille 2018 ja 2019 on valmistelussa.  

Kokonaisarkkitehtuurin toteutussuunnitelma on valmistumassa tammikuussa 2018. Toteutussuunnitelma tarkentaa kokonaisarkkitehtuurin osalta Uudenmaan maakunnan tietohallinnon toteuttamisen suunnitelmaa vuosille 2018–2019. Samaten osaprojektit ovat saaneet valmiiksi kunkin kokonaisuuden toimeenpanosuunnitelmat.  

Kaiken kaikkiaan ICT-hankekokonaisuus on monitoimijainen. Hankkeessa nivoutuvat toisiinsa toisaalta valtion, kuntien, kuntayhtymien, maakunnan valmistelun kuin tietojärjestelmätoimittajienkin näkökulmat. Työn edistyessä on ilmennyt lisää erilaisia riippuvuussuhteita, joita ei työn alussa voinut pitää ilmeisinä. Työ on siis tuottanut tältä osin tulosta. Joka tapauksessa asiantuntijuutta tarvitaan yhä lisää eikä aikaa ole hukattavaksi, jotta palvelujen jatkuvuus voidaan turvata joka hetki.


Timo HakalaTimo Hakala
ICT-projektijohtaja

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi